دستورالعمل برگزاری مجامع عمومی تشکل های ملی و استانی وابسته به اتاق ایران

بسمه تعالي دستورالعمل برگزاري مجامع عمومي تشكل هاي ملي و...

قانون برگزاري مناقصات

قانون برگزاري مناقصات اصلاح ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند...