ابلاغ موافقت نامه ماده ۱۷ اساسنامه طرح آموزش تربیت حفار (مغزه گیری)

برای مشاهده جزییات موافقت نامه اینجا کلیک کنید.