اثر منفی نرخ ارز روی حفاری‌های معدنی

دبیر اتحادیه حفاران غیر نفتی گفت: چالش‌های موجود در بخش حفاران غیر نفتی تغییری نکرده و نرخ ارز نیز اثر حدود ۶۸ تا ۷۰درصدی روی حفاری های کشور داشته است. با این حال در مناقصاتی که برگزار می شود به این موضوع مهم توجهی به آن نشده و قرارداد تنها به نفع کارفرماست و سودی برای پیمانکار پروژه های حفاری معدنی ندارد.

شهناز نوایی با بیان این مطلب در گفت وگو با ایراسین در ادامه افزود: بخش فورس ماژور قراردادها نیز بر اساس نرخ ارز بسته شده و همه اینها مشکلاتی است که در بخش حفاری وجود دارد.

وی اظهار کرد: اکنون ۳ ماه است که اتحادیه حفاران غیر نفتی با صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی تفاهمنامه ای برای دریافت تسهیلات به منظور خرید دستگاه حفاری منعقد کرده که آنهم نیاز به صورت وضعیت یا همان قرارداد دارد. به این شکل که دریافت تسهیلات خرید تجهیزات حفاری برای اعضای اتحادیه حفاران غیرنفتی، باتایید اتحادیه و داشتن قرارداد (صورت وضعیت) حداقل ۱۵۰۰متر حفاری، ازطریق اتحادیه امکان پذیر است. در واقع صورت وضعیت به نوعی تضمین دریافت تسهیلات است که اگر متقاضی اقساط  وام گرفته شده را پرداخت نکرد از طریق صورت وضعیت ارائه شده این کار انجام شود.

به گفته وی، موار یادشده شرایطی خوبی را برای حفاران غیر نفتی فراهم کرده است، اما میزان حفاری اعلام شده در مناقصات به میزانی نبوده است که حفاران بتوانند سود آنچنانی داشته باشند و از صورت وضعیت‌های خود برای دریافت تسهیلات از صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی جهت خرید دستگاه اقدام کنند.

به گفته دبیر اتحادیه حفاران غیر نفتی ، رقمی که در مناقصات برنده می‌شود معادل حدود ۷۰۰هزارتومان به ازای هرمترحفاری مغزه گیری است ، درحالیکه حفاری درکشورهای دیگر که مشکلات ایران را ندارند، به ازای هرمتر حفاری ۱۰۰ الی ۱۴۰ دلار باتوجه به عمق حفاری مغزه گیری ملاک است.

وی ادامه داد: با شیوع ویروس کرونا نیز در این مدت شاهد افت در حفاری ها بودیم و  امکان جابه جایی دستگاه ها وجود نداشت و در نهایت به تعطیلی کارها انجامید. حال اگر مناقصات اعلام شود و اعداد تغییر کند می توانیم فعالیت خوبی در حوزه حفاری داشته باشیم. چراکه اتحادیه حفاران غیرنفتی بادستگاههای موجود می تواند سالانه ۲۰۰ هزارمترحفاری انجام دهد و در مابقی کار نیز می تواند به صورت کنسرسیومی در بخش اکتشاف کشور که پایه اصلی آن حفاری های مغزه گیری است حضور داشته باشند.

نوایی روند ادامه کار در این بخش را در دوران پساکرونا اینگونه ارزیابی کرد و گفت: اگر تا پایان خرداد ماه این شرایط تمام شود و شرکتها کار عادی خود را آغاز کنند در صورتی که مواردی همچون برگزاری مناقصات و اعلام عددهای بزرگتری برای انجام حفاری صورت گیرد  و یا پروژه ها از طریق اتحادیه حفاران غیرنفتی به صورت کنسرسیومی بین اعضا و کسانی که دستگاه حفاری دارند و شناخته شده هستند تقسیم گردد و یا به کسانی که قصد دارند از صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی تسهیلات دریافت کنند، مناقصه واگذار شود، به نظر می‌رسد شاهد انجام حفاری های غیر نفتی و مغزه گیری های بیشتری در کشور خواهیم بود.