افزایش ۸ درصدی صدور پروانه اکتشاف معادن در ۹ ماه امسال

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، براساس آخرین گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان صدور پروانه اکتشاف معادن کشور از ابتدای فروردین تا پایان آذر ۹۷، ۷۵۹ فقره پروانه اکتشاف صادر شد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۷۰۳ فقره بود.

همچنین طی این مدت، ۴۳۶ فقره پروانه بهره برداری و ۳۶۹ فقره گواهی کشف صادر شد که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته (۵۵۷ فقره پروانه بهره برداری و ۳۷۰ فقره گواهی کشف)، به ترتیب ۲۱٫۷ درصد و ۳ دهم درصد کاهش یافت.

بر اساس این گزارش، در ماه آذر ۸۶ فقره پروانه اکتشاف، ۶۱ فقره پروانه بهره برداری و ۳۵ فقره گواهی کشف صادر شد که در مقایسه با آمار مدت مشابه سال گذشته (۷۷ فقره پروانه اکتشاف، ۴۴ فقره پروانه بهره برداری و ۵۲ فقره گواهی کشف)، به ترتیب ۱۱٫۷ درصد افزایش، ۳۸٫۶ درصد افزایش و ۳۲٫۷ درصد کاهش نشان می دهد.

کاهش ۸٫۲ درصد حقوق دولتی

افزون بر این، طی ۹ ماهه امسال، ۵ هزار و ۲۸۸ میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال حقوق دولتی از معادن وصول شد که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته (۵ هزار و ۷۵۹ میلیارد و ۸۶۶ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال)، حاکی از کاهش ۸٫۲ درصدی است.