امسال ۱۱۰ هزار کیلومتر مربع پی‌جویی معدنی انجام می‌شود

تهران- ایرنا- سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور اعلام کرد: براساس برنامه‌ریزی انجام شده امسال ۱۱۰ هزار کیلومتر مربع از وسعت کشور در دستور کار شناسایی و پی‌جویی پتانسیل‌های معدنی کشور از سوی این سازمان قرار می‌گیرد.

براساس گزارش روابط عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، سال گذشته ۱۱۱ هزار و ۷۲۶ کیلومتر مربع توسط این سازمان در قالب برنامه شناسایی و پی‌جویی پتانسیل‌های معدنی قرار گرفت، در حالی که هدف پیش‌بینی شده ۱۰۰ هزار کیلومتر مربع بود.

آمار عملکرد ماه‌های فروردین و اردیبهشت سازمان یاد شده حاکی است، به ترتیب پنج هزار و ۵۰۰ و ۱۶ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع از خاک کشور تحت پوشش برنامه پی‌جویی‌های معدنی قرار گرفت.

همچنین در زمینه تعداد نقشه‌های زمین‌شناسی کاربردی در مقیاس‌های مختلف نیز امسال پیش‌بینی شده ۴۷ برگ نقشه تهیه شود که در سال ۹۷ هدف و برنامه با یکدیگر هم‌خوانی یافت و تعداد ۴۵ برگ نقشه تهیه شد.

ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال هم به ترتیب تعداد سه و هفت برگ نقشه تهیه شد.

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در زمینه تهیه نقشه‌های مهندسی و مخاطرات زمین‌شناختی (زلزله، ریزگرد، سیل، فرونشست، تغییرات اقلیم، دریایی و دیگر موارد) هم امسال ۳۵ برگ نقشه را در دستور کار خود قرار داده، در حالی که هدف تعیین شده برای سال ۹۷ تعداد ۳۰ برگ نقشه بود که ۳۲ برگ تهیه شد. عملکرد فروردین و اردیبهشت‌ماه سال ۹۸ نیز در این بخش به ترتیب تهیه دو و پنج برگ نقشه ثبت شده است.

علاوه بر این در زمینه برداشت (نقشه) ژئوفیزیک هوایی (برای شناسایی ذخایر معدنی) امسال برنامه ۳۰ هزار کیلومتر خطی پیش‌بینی شده، در حالی که برای سال ۹۷ هدف ۲۰ هزار کیلومتر خطی تعیین شده بود، اما عملکرد ۴۵ هزار کیلومتر خطی محقق شد.

فروردین ماه امسال یک‌هزار و ۵۰۰ و اردیبهشت چهار و ۵۰۰ کیلومتر خطی برداشت ژئوفیزیک هوایی انجام شد.

سازمان یاد شده در زمینه آنالیز نمونه‌های زمین‌شناسی و اکتشافی هم امسال دستیابی به ۲۷ هزار نمونه را پیش‌بینی کرده، درحالی که برای سال گذشته ۲۵ هزار نمونه هدف‌گذاری شده بود، اما ۲۵ هزار و ۵۷۶ نمونه اجرایی شد.

ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال نیز به ترتیب یک‌هزار و ۳۵۰ و چهار هزار و ۱۰۰ نمونه مورد آنالیز قرار گرفت.

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در بخش پتانسیل‌یابی و ارزیابی ژئو پارک‌های ایران برای سال ۹۸ یک محدوده ژئو پارک را در دستور کار دارد و سال گذشته هدف و عملکرد یک محدوده ژئو پارک بود که محقق شد.

پتانسیل‌یابی و ارزیابی ژئو پارک‌های ایران در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ماه امسال در مرحله برداشت اطلاعات قرار دارد.