حفاری از الزامات و پایه اکتشاف در بخش معدن است/ برای توسعه بخش معدن نیاز به توسعه حفاری های غیرنفتی و اکتشافات داریم

این تفاهم نامه در محل خانه معدن ایران و با حضور رییس اتحادیه حفاران غیرنفتی، مدیرعامل صندوق بیمه فعالیت های معدنی و رییس خانه معدن ایران به امضا رسید.

رضا اشرف سمنانی رییس اتحادیه حفاران غیر نفتی در این مراسم با بیان اینکه اکتشافات الزام بخش معدن و پایه اکتشافات حفاری است، عنوان کرد: با این وجود ما هنوز با اکتشافات روز دنیا فاصله داریم.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده ای از تجهیزات حفاری امکان تولید در داخل کشور را ندارد، تصریح کرد: به همین منظور نیاز به تامین مالی برای خرید این تجهیزات وجود دارد و به همین دلیل ما در اتحادیه حفاران غیرنفتی به دنبال تامین مالی خرید این تجهیزات از طریق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی هستیم.

فرید دهقانی مدیرعامل صندوق بیمه فعالیت های معدنی در ادامه این مراسم در رابطه با توسعه بخش معدن عنوان کرد: از مدت ها پیش در پی آن بوده ایم که بتوانیم حمایت موثری از بخش حفاری داشته باشیم و چون توسعه معدن باید از ابتدای زنجیره آغاز شود در نتیجه نوع حمایت از اکتشافات و حفاران غیرنفتی در این رابطه می تواند بسیار موثر واقع شود.

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی با بیان اینکه حمایت های لازم را برای تامین مالی تجهیزات حفاری اکتشافی خواهیم داشت، افزود: در توافقی با دو بانک ملت و صنعت و معدن در زمینه تامین مالی خرید تجهیزات حفاری که بانک های اصلی تامین کننده منابع حفاری هستند در این راه گام برداشته ایم و امیدواریم این توافق بتواند مسائل موجود در این بخش را حل کند.

دهقانی با تاکید بر اینکه با توجه به توافق نامه فوق فکر می کنم تضامین لازم را از کارفرما دریافت کنیم، تصریح کرد: امیدواریم این تفاهم نامه حالت اجرایی به خود بگیرد و تا پایان سال اولین تامین مالی برای خرید بخشی از تجهیزات مورد نیاز را در این بخش داشته باشیم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با افزایش سرمایه در سال جاری و سال آینده صندوق افزایش تسهیلات در بخش حفاری و توسعه را در بخش اکتشافات داشته باشیم.

محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن ایران در ادامه مراسم با بیان اینکه در هرکجا که به دنبال توسعه بخش معدن هستیم باید به حفارى و به تبع آن اکتشافات توجه زیادی داشته باشیم، تاکید کرد: بدون امر حفاری و اکتشافات توسعه این بخش غیرممکن است و صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی می تواند در توسعه حفارى ها نقش بسیار موثری داشته باشد.

رییس خانه معدن ایران با اشاره به اینکه امروز سیاست ما ایجاد صندوق مشارکت در توسعه بخش حفارى است، ادامه داد: امکانات موجود پاسخگوى نیازهاى آینده در این بخش نخواهد بود و به همین دلیل باید به دنبال افزایش تامین مالى در حوزه حفارى باشیم.

وی افزود: خدمات اتحادیه حفاران غیرنفتی هم در نهایت به بخش معدن کشور بازمی گردد و امیدواریم این تفاهم نامه تا پایان سال منجر به اجرایی شدن یکی دو مورد از تامین تجهیزات این بخش شود.

بهرامن با تاکید بر اینکه احساس می کنم صندوق در زمینه تامین مالی به هر میزانى با مشکل مواجه نشود، تصریح کرد: ما به دنبال افزایش سرمایه صندوق بیمه فعالیت هاى معدنى هستیم و به همین دلیل باید در حفارى با پتانسیل هاى موجود در کشور توسعه مورد نیاز را داشته باشیم و نیاز است این توسعه در کوتاه ترین زمان ممکن اتفاق بیفتد.