اکتشافات ژئوفیزیک هوایی به ۳۵ هزار کیلومتر خطی رسید

تهران- ایرنا- رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اعلام کرد: میزان اکتشافات ژئوفیزیک هوایی در سال گذشته با افزایش پنج هزار کیلومتری نسبت به برنامه پیش‌بینی شده به ۳۵ هزار کیلومتر خطی رسید.

به گزارش روز سه شنبه سازمان زمین شناسی،  علیرضا شهیدی تصریح کرد: سال گذشته هدف گذاری برای میزان برداشت‌های ژئوفیزیک هوایی رقم ۳۰ هزار کیلومتر خطی بود، اما با انجام ۳۵ هزار کیلومتر خطی، فراتر از برنامه عمل شد.  

وی افزود: پارسال در حوزه تهیه نقشه‌های مهندسی و مخاطرات زمین‌شناسی مانند زلزله، ریزگرد، سیل، فرونشست، تغییرات اقلیم و دریایی و… نیز ۳۵ ورقه نقشه تهیه شد و تعداد نقشه‌های زمین‌شناسی کاربردی تهیه شده نیز ۴۷ ورقه نقشه بوده که هدف تعیین شده را محقق ساخت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان ساخت: هدف تعیین شده در حوزه شناسایی، پی‌جویی، اکتشافات عمومی و تفصیلی پتانسیل‌های معدنی نیز ۱۰۰ هزار کیلومتر مربع بود که با انجام ۱۲۰ هزار کیلومتر مربع از برنامه تعیین شده عملکرد بیشتری محقق شد.

شهیدی ضمن یادآوری تجزیه و تحلیل نمونه‌های زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی که ۲۸ هزار نمونه بود، گفت: عملکرد در این بخش نیز از رقم ۲۷ هزار نمونه هدف‌گذاری شده، فراتر رفت.

وی اضافه کرد: سال گذشته پتانسیل‌یابی و ارزیابی ژئوفیزیک برای یک محدوده در کشور(استان البرز) نیز به انجام رسید.

به گزارش ایرنا، امسال قرار است حفاری شناسایی محدوده های امید بخش معدنی از سوی سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور به ۱۵۰ هزار متر برسد که ۵۰ هزار متر بیش از عملکرد سال ۹۸ محسوب می شود.