برگزاری مجمع عمومی عادی اتحادیه حفاران غیرنفتی در تاریخ ۹۸/۵/۱۶

مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه حفاران غیرنفتی در روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۵/۱۶ از ساعت ۹ لغایت ۱۲ در محل سالن کنفرانس شماره ۴ خانه تشکلهای اتاق ایران واقع در خیابان دکتر بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان میرزاحسنی، پلاک۱۸، طبقه دوم برگزار می گردد.