برگزاری مجمع عمومی عادی اتحادیه حفاران غیرنفتی در تاریخ ۹۸/۴/۲۵

مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه حفاران غیرنفتی در روز سه شنبه مورخ ۹۸/۴/۲۵ از ساعت ۹ الی ۱۲ در محل سالن کنفرانس شماره ۴ خانه تشکلهای اتاق ایران واقع در خیابان دکتر بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان میرزا حسنی، پلاک ۱۸، طبقه دوم برگزار می گردد.