تدوین بسته سیاست صادراتی برای هر کشور ضروری است

تهران- ایرنا- معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: لازم است با توجه به ظرفیت ها، توانمندی ها و سطح مراودات جمهوری اسلامی، برای هر کشور بسته سیاستی صادراتی مشخص تدوین شود.

به گزارش روابط عمومی وزارتخانه مزبور، سعید زرندی در نشست کمیته هماهنگی تجارت خارجی افزود: با توجه به شرایطی که در کشور حاکم است، همه مسئولان و اقتصاددانان اتفاق نظر دارند که راه برون رفت از این مشکلات صادرات غیرنفتی است.

وی افزود: براساس برنامه وزارتخانه امسال بطور ویژه به موضوع توسعه صادرات توجه شده و در کمیته هماهنگی تجارت خارجی، علاوه بر سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین المللی و صندوق ضمانت صادرات، اتاق بازرگانی و کمیسیون های مشترک اتاق هم حضور دارند تا با یک اتفاق نظر موضوع صادرات پیگیری شود.
زرندی تاکید کرد: برای توسعه صادرات، باید الزامات و نقش همه دستگاه ها خصوصاً وزارت امور خارجه تعریف شود و باید از همه این ظرفیت ها بهره مند شد.
وی تصریح کرد: لازم است اولویت ها و اقدام های ویژه برای توسعه صادرات مشخص شود و در این موضوع با همفکری همه صاحب نظران و صادرکنندگان اقدام خواهد شد.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، خاطرنشان ساخت: طی جلسات منظمی که با انجمن ها و تشکل های صنعتی و معدنی برگزار می شود، توانمندی ها و ظرفیت های آنها در صادرات به بحث گذاشته می شود
زرندی گفت: چهار کمیته هماهنگی صنعت، معدن، تجارت خارجی و بازرگانی داخلی بطور منظم برگزار می شود و در آن وظایف سازمان ها و معاونت های وزارتخانه مشخص وبرنامه ها و اقدام های آنها رصد و پایش می شود.