توافق تامین ارز مورد نیاز خرید تجهیزات کارخانه تولید الکترود گرافیتی اردکان

توافق تامین ارز مورد نیاز خرید تجهیزات کارخانه تولید الکترود گرافیتی اردکان

 به گزارش ماین نیوز، در این جلسه که به منظور تامین ارز مورد نیاز راه انداری کارخانه تولید الکترود گرافیتی اردکان تشکیل شده بود توافق گردید که بانک مرکزی مجوز لازم جهت تامین ارز مورد نیاز این کارخانه از طریق مدل کالا به کالا را صادر کند.

ابوالقاسم مختاری اردکانی مدیر عامل شرکت نوین الکترود اردکان افزود : جلسه امروز بسیار خوب و امیدوار کننده بود به طوریکه با توجه به اخذ مجوز تخصیص ارز از بانک مرکزی مقداری از ارز مورد نیاز برای خرید تجهیزات کارخانه با روش تهاتر کالا به کالا از یکی از صادرکنندگان بزرگ کشور خریداری شده و در هفته اینده به حساب سازندگان تجهیزات کارخانه واریز خواهد شد. 

اخذ مجوز تخصیص ارز از بانک مرکزی با پیگیری زیاد بصورتی اخذ گردیده که با توجه به مشکلات ارزی کشور، بانک مرکزی برای خرید تجهیزات پروژه‌ های توسعه ای و ساخت کارخانه، مجوز تخصیص ارز صادر نمیکند.

الکترود گرافیتی مهمترین ماده مصرفی برای تولید فولاد می باشد که نبود آن میتواند به قیمت توقف خط تولید تمام شود. 

کار خانه الکترود گرافیتی اردکان تنها کارخانه تولید این محصول در خاورمیانه بوده و در ١۵ کیلومتری شهرستان اردکان واقع شده است. اشتغالزایی مستقیم این کارخانه ۵٧٧ نفر و غیر مستقیم آن ۴٠٠٠ نفر می باشد .