توجه ایمیدرو به توسعه همه صنایع معدنی در کنار فولاد

محمد آقاجانلو، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: ایمیدرو برای توسعه همه جانبه صنایع معدنی و احصای مشکلات زنجیره ها، نسبت به تدوین طرح های جامع سرب و روی، گوهر سنگ و سنگ های تزئینی و طلا اقدام کرده است. وی افزود: علاوه بر این، طرح جامع زغال سنگ، مس و آلومینیوم نیز در حال به روز رسانی است. بنابراین، در قالب این طرح های جامع، راهکارهای استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود و طرح های جدید، بررسی و به کار گرفته می شود. ضرورت اجازه قانون برای حضور بیشتر بخش خصوصی در اکتشاف معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو با اشاره به اینکه موضوع اساسی در اکتشاف به عنوان یکی از اولویت های این سازمان، ضرورت تسریع این فرآیند است، تصریح کرد: از جمله اقدامات ایمیدرو در این حوزه، واگذاری پهنه ها به بخش خصوصی از طریق مزایده است. چنانچه بتوانیم توان بخش خصوصی را با ایمیدرو همراه کنیم، می توان این روند را تسریع کرد. وی افزود: اگر قانون اجازه ندهد و الزام کند ایمیدرو به تنهایی تا مرحله گواهی کشف پیش رود، این روند کند می شود چرا که این سازمان، توان مشخصی دارد و نمی توان نیاز کشور را با سرعت بالاتری تامین کرد. معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو با بیان اینکه هر چه فرآیند اکتشاف جلوتر می رود، هزینه، زمان و نیروی انسانی بیشتری نیاز دارد، گفت: برنامه ایمیدرو استفاده از بخش خصوصی و نیمه دولتی تا حد ممکن برای پیشبرد این حوزه است. وی ادامه داد: اکنون شرکت های ملی مس، میدکو و گل گهر وارد طرح اکتشاف این سازمان شده اند اما نیاز است تا شرکت های بیشتری مشارکت کنند. ورود کنسرسیوم بخش خصوصی به حوزه اکتشاف، اتفاق قابل توجهی است که حدود ۶۰ هزار کیلومتر مربع در اختیار گرفته است.