داده‌های ژئوفیزیک هوایی برای اکتشافات عمقی بازبینی شود

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران با اشاره به پیش شرط های لازم برای انجام اکتشافات عمقی درخصوص سنگ آهن در گفت‌وگو با “بیرونیت” اظهار کرد: برای انجام اکتشافات عمقی درگام نخست باید به جمع آوری داده های ژئوفیزیک از مناطقی که دارای معادن آهن هستند پرداخت، در کمال تاسف داده هایی که در این زمینه وجود دارند قدیمی هستندو نزدیک به چهاردهه از جمع‌آوری آنها می گذرد در واقع این اطلاعات با فناوری‌های موجود در زمان های گذشته جمع آوری شده است. 

رضا مهرنیا با بیان مطلب فوق اظهار کرد: معادن آهن از خاصیت مغناطیسی برخوردار هستند و این ویژگی باعث می شود تا بتوان با استفاده از تکنیک اندازه گیری مغناطیسی بتوان مناطقی که بیش از سایر مناطق این خاصیت مغناطیسی را نشان می دهند شناسایی کرد و برای انجام این کار بهترین راهکاراستفاده از داده های هوایی و ماهواره‌ای است. اوگفت: در بعضی از مناطق طی سال های گذشته تعدادی از شرکت‌های خصوصی موفق شده اند  داده‌های جدیدتری از مناطق دارای معادن آهن جمع آوری کنند اما این کافی نیست چون کشور ما یکی از کشورهای است که از پوشش وسیعی درخصوص مناطق آهن برخوردار است به گونه ای که نه تنها الان بلکه تا ۲۰۰ سال آینده هم می‌توانیم تأمین کننده منابع آهن کشورمان والبته خاورمیانه باشیم واقعیت این است که به لحاظ غنای زمین شناسی کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که چنین غنای طبیعی و موهبتی برخوردار باشد اما بدون شک برای استفاده از این منابع باید مدیریت درستی برقرارباشد. عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران بیان کرد: بسیاری از معادن بزرگ موجوددرکشورازبازدهی لازم برخوردارهستند ومی توان برای اکتشافات عمقی سرمایه گذاری کردولی معادن کوچک بی ریشه هستند یا عمقی ندارند بنابراین پیشنهادمی شود در درجه اول اطلاعات ژنوفیزیک هوایی بازبینی وبروز شوند و این داده ها بااطلاعات ماهواره‌ای تلفیق شود. مهرنیا اذعان کرد: ما نیازمند تولید، تجهیز و بازبینی سامانه اطلاعات ژئوفیزیک هوایی هستیم یعنی باید اطلاعات را با هلیکوپتر و هواپیمای مجهز با تکنولوژی مغناطیس سنجی برداشت کنیم و اطلاعات ماهواره را نیز به بانک اطلاعاتی اضافه کنیم، تحقق این امر به سرمایه گذاری بالانیاز نداردبلکه نیازمند عزم و همت ملی است چون اکتشاف چکشی آهن دیگر به لحاظ مکانی، زمانی و سرمایه‌گذاری برای ما مقدرو نیست بنابراین باید نگرش ها را مانند سایر کشورها تغییر داد. او گفت: معادن سنگ‌آهن موجود در کشور را می توان رصد کرد چون ماده معدنی اهن به نام کانسار خوشبختانه خصوصیت مغناطیسی دارد که خودش را به راحتی نشان می‌دهد بنابراین اگر بانک اطلاعاتی تکمیل شود به خوبی می توان  با داده‌های ژئوفیزیک مناطق را شناسایی کرد که درکدام مناطق به صورت سطحی و درکدام مناطق به صورت عمقی می توان حفاری کردو به ذخایر غنی سنگ‌آهن دست پیدا کنیم البته برای سرمایه گذاری صددرصد در ابتدای کار نباید انجام داد و گام به گام و حساب شده باید پیش رفت. مهرنیا خاطرنشان کرد: برای انجام اکتشاف عمقی تمامی مواردی که عنوان شد یک چرخه علمی _عملی است که باید پیاده سازی شود و درمحله اجرا و عمل باید بوروکراسی ها حذف شود تا موانع دست و پاگیر مانع از اجرای این اقدامات نشودو از نیروی متخصص به معنای واقعی برای انجام اکتشافات عمقی استفاده کنیم.  او تصریح کرد: برای انجام اکتشافات عمقی می‌توان از توانمندی‌های ملی استفاده کنیم و در این خصوص تجربه داریم به عنوان مثال شرکت ملی فولاد یا برخی صنایع دیگر ازامکانات خوبی برخوردارند مشکلی بابت نیروی متخصص و تکنولوژی اکتشاف عمقی وجود ندارد باید همت ملی وجود داشته باشد تا در مرحله عمل کارها خوب پیش رود و البته برای انجام یک طرح ملی در خصوص اکتشافات عمقی باید سرمایه گذاری کلان را هم پیش بینی کرد.