رشد ۹۰ درصدی سرمایه گذاری خارجی در طرح‌های صنعتی و تجاری

تهران- ایرنا- بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تصویب ۵۵۴ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار طرح صنعتی، معدنی و تجاری در سه ماهه نخست امسال در هیات سرمایه گذاری خارجی است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد ۸۹.۸ درصدی نشان می دهد.

این میزان سرمایه گذاری خارجی مربوط به ۲۴ فقره طرح است که در هیات سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسید و از این نظر، تعداد طرح های مصوب شده در همسنجی با پارسال رشد ۲۶.۳ درصدی نشان می دهد.

به گزارش ایرنا، در سه ماهه نخست پارسال، ۱۹ فقره طرح صنعتی، معدنی و تجاری به ارزش ۲۹۲ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار به تصویب هیات سرمایه گذاری خارجی رسیده بود.

در فروردین و اردیبهشت ماه امسال ۳۹۵ میلیون و ۸۶۸ هزار دلار سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور مصوب شده بود.