سنگ آهن و تزئینی در صدر صادرات مواد خام معدنی

به گزارش ماین نیوز، داریوش اسماعیلی در خصوص خام فروشی مواد معدنی، اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد و تاکید کمیسیون صنایع و معادن از صادرات مواد خام معدنی مورد نیاز کشور استقبال نمی‌شود و با اعمال تعرفه حداقلی در این مسیر گام‌های خوبی برداشته شده است و در نقشه راه معدن و صنایع معدنی به این موضوع توجه ویژه‌ای شده است.

امکان صادرات مواد خام معدنی وجود دارد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صادرات مواد خام معدنی ممنوع نیست، گفت: صادرات مواد خام معدنی اکیدا ممنوع نیست اما مصارف مورد نیاز داخل کشور در اولویت قرار دارند، این میزان کارخانه فعال در صنعت آهن از جمله کنسانتره، آهن اسفنجی، گندله و ذوب به واسطه مزیت سنگ آهن موجود در کشور ایجاد شده است.

صادرات بی‌رویه سنگ آهن صنایع داخلی را بامشکل مواجه می‌کند
نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اگر صادرات سنگ آهن به صورت بی‌رویه صورت بگیرد برای تامین نیاز کارخانه‌های فعال در این حوزه دچار مشکل می‌شویم، ادامه داد: اینگونه موضوعات در شورای عالی معدن به عنوان مرجع تصمیم‌گیری مورد بررسی قرار می‌گیرد و این شورا مشخص می‌کند که کدام یک از مجموعه‌ها نیاز کمتری به مواد خام معدنی دارد و می‌توان آن را صادر کرد.

صادرات سنگ آهن علی‌رغم نیاز داخل
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایراندر پایان با تاکید بر اینکه در حال حاضر بیشترین میزان صادرات در بخش سنگ آهن و سنگ‌های تزئینی صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: متاسفانه علی رغم نیاز صنایع داخلی سنگ آهن از کشور صادر می‌شود.