سهم ۲۲.۷ درصدی بخش معدن از بازار سرمایه

تهران – ایرنا- ارزش سهام ۸۵ شرکت معدن و صنایع معدنی در بورس تهران در هفته گذشته به روند رشد خود ادامه داد و به سهم ۲۲.۷ درصدی از ارزش کل بازار سهام رسید.

گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا حاکی است، تغییر هفتگی ارزش سهام ۸۵ شرکت معدن و صنایع معدنی با رشد سه درصدی نسبت به هفته ماقبل همراه شد.

نورد آلومینیوم (فنوال)، باما( کاما) و سیمان فارس و خوزستان( سفارس) در هفته گذشته به ترتیب رشد ۲۹.۴۶، ۲۷.۲۹ و ۲۳.۶۵ درصدی را ثبت کردند که بالاترین رشد در بین شرکت های مورد بررسی در این بخش محسوب می شود.

افزایش ۶۳ هزار میلیارد تومانی ارزش سهام ۸۵ شرکت معدن وصنایع معدنی در هفته گذشته موجب شد تا با رقم یکهزار و ۸۸۳ میلیارد تومانی به سهم ۲۲.۷ درصد ارزش کل بازار سهام برسند.