صدور ۵۹۷ فقره پروانه اکتشاف معدن

مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت به ثبت همه آمارهای مربوط به اکتشاف معدنی در سامانه کاداستر اشاره کرد و گفت:‌ ۲۱ هزار و ۵۰۷ درخواست فعال اکتشافی تا پایان مهر به ثبت رسید و تعداد پروانه‌های اکتشافی صادر شده نیز ۵۹۷ فقره بود. به‌گزارش «ایرنا»، اسدالله کشاورز افزود: همزمان با آزادسازی پهنه‌های اکتشافی، شاهد افزایش شمار درخواست‌ها بودیم که تاکنون ۲۸۳ گواهی کشف معدنی صادر شده‌ است. وی بیان کرد: در آمارهای جهانی به‌طور معمول ۶ تا ۷ درصد پروانه‌های اکتشاف به استخراج معدن منجر می‌شود، در حالی که این آمار در ایران نزدیک به ۱۰ درصد است. در عین حال چگونگی بارگذاری و صدور پروانه در ایران نیز با کشورهای دیگری که در مرحله فعالیت‌های معدنی قرار دارند، متفاوت است. کشاورز درباره واگذاری پهنه‌های امیدبخش معدنی توضیح داد: در این طرح ۱۶۱ مورد پهنه‌ اکتشافی با مساحت‌های بزرگ وجود دارد که ۱۲۰ مورد آنها واگذار شده و نزدیک به ۷۰۰ نقطه امیدبخش معدنی نیز در همین بخش معرفی شده‌ است.