صنعت گوهرسنگ به سمت پیشرفت

با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای دولتی مرتبط و تشکل‌های بخش خصوصی و با محوریت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، توسعه صنعت گوهر سنگ در کشور عملیاتی می‌شود.

در استراتژی تدوین شده و برنامه عملیاتی صنعت گوهرسنگ در کشور، دستیابی به سهم نیم درصدی از ارزش بازار جهانی در سال ۱۴۰۵ با حدود ۳ میلیارد ۸۳۰ میلیون دلار و سهم یک درصدی در سال ۱۴۱۰ که بالغ بر ۹ میلیارد و ۷۷۰ میلیون دلار می‌باشد در این برنامه در دستور کار است.

در همین راستا اصلاح فرآیند واردات قطعی و تجاری سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی خام و تراش خورده، اصلاح فرآیند صادرات تجاری سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی تراش خورده سوار نشده و اصلاح فرآیند صدور و ورود موقت سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی برای شرکت در نمایشگاه از الزامات مورد نیاز برای تحقق اهداف عملیاتی این برنامه در سال ۹۹، عنوان شده است.

همچنین در چارچوب الزامات مورد نیاز به مواردی همچون اصلاح فرآیند صادرات جواهرات، اصلاح فرآیند ورود موقت سنگ خام برای پردازش و صادرات و اصلاح فرآیند صدور و ورود موقت جواهرات برای شرکت در نمایشگاه نیز در راستای تحقق اهداف عملیاتی سال ۹۹ مد نظر است.

حذف مالیات بر ارزش افزوده در زنجیره تولید، وضع معافیت‌های مالیاتی، بیمه و حقوق دولتی معادن و همچنین توسعه واردات سنگهای قیمتی از کشورهای همسایه به عنوان دیگر الزامات طرح در این برنامه مورد توجه می‌باشد.

راه‌اندازی ۵ بازارچه خرید و فروش سنگهای قیمتی تراش خورده و جواهرات در کشور

در چارچوب برنامه عملیاتی توسعه صنعت گوهر سنگ در کشور در سال ۹۹، برنامه راه‌اندازی ۵ بازارچه خرید و فروش سنگهای قیمتی تراش خورده و جواهرات در اصفهان، مشهد، دوغارون، کرمان و همدان در دستور کار قرار گرفته است.

احداث مرکز ملی ارزیابی و اعتبار سنجی، راه‌اندازی پایانه گوهر سنگ‌ها در مرز تایباد، غربالگری اطلاعات اکتشافی ۱۶ استان کشور و تدوین فرآیندهای واگذاری محدوده‌های مورد نظر به فعالان بخش خصوصی به عنوان اولویت‌های برنامه‌ای توسعه صنعت گوهر سنگ در کشور مورد نظر خواهند بود.