مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه حفاران غیرنفتی مورخ ٩٩/٧/٢٩

مجمع عمومی عادی اتحادیه حفاران غیرنفتی درساعت ۱۴ الی ۱۶ روز سه شنبه مورخه ۹۹/۷/۲۹ درمحل آمفی تئاتر شرکت هلدینگ خاورمیانه(میدکو)واقع درخیابان سعادت آباد-بلوارفرهنگ-نرسیده به میدان فرهنگ-ابتدای خیابان داوود رشیدی-پلاک ۸ برگزارمیگردد. ازکلیه اعضاء اتحادیه حفاران که دارای کارت عضویت اتاق بازرگانی هستند درخواست میشود درمجمع مذکور حضورفعال داشته باشند.