مراکز علمی به کشف معادن در کشور کمک کنند

به گزارش دنیای معدن، علیرضا شهیدی روز سه شنبه در بیست و دومین کنفرانس انجمن زمین شناسی ایران اظهار داشت: ایران یک درصد تولید آهن در دنیا را دارد، همچنین تولید سرب و روی در سال بیش از ۲۰ میلیون تن است و نیاز به اطلاعات پایه برای عملکرد خوب داریم.

وی در دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: سازمان زمین شناسی چندین بار زمین شناسی کشور را پایش کرده و نقشه ها را آماده کرده است.

رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور عنوان کرد: برای اینکه شناختی از زیر زمین داشته باشیم از سال ۸۱ به ژئوفیزیک هوایی روی آورده ایم و خطوط پرواز ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر است و ۶۴۰ هزار کیلومتر خطی برداشت هوایی داشته ایم.

شهیدی تصریح کرد: در سال ۸۳ اطلس ملی نقشه های موضوعی زمین شناسی توسط سازمان منتشر و پتانسیل ۱۴ ماده معدنی بررسی شده است.

وی افزود: این اطلس تلفیقی از زمین شناسی، نقشه های زمین شناسی و سایر اطلاعات است و بر اساس مقیاس ما ۱۰ برابر دقت خود را افزایش داده ایم.

شهیدی با تشریح بخشی از عملکرد سازمان زمین شناسی ادامه داد: در دهه ۹۰ انجام اکتشافات به میزان ۵۵۰ هزار کیلومتر مربع و ژئوفیزیک هوایی در ۶۴۰ هزار کیلومتر طبق برنامه توسعه ششم برنامه ریزی و انجام شده است.

رییس سازمان زمین شناسی عنوان کرد: از سال ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۶ در دنیا بسیاری از کانسارها تبدیل به معدن شده اند اما در کشور این مسیر بسیار طولانی است و سالها می انجامد. این معضل باید رفع شود و نکته ای که وجود دارد اینکه طی ۱۰ سال گذشته معدنی از کشورمان در کلاس جهانی ثبت نشده است.

معاون وزیر صمت اظهار داشت: راهکارهای رفع این معضل انجام اکتشافات عمقی است که در این خصوص برنامه ریزی شده ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار کیلومتر خطی ژئوفیزیک هوایی انجام دهیم که ۱۵۵ هزار کیلومتر مربع انجام شده و توان ما بیشتر از این نیست و نیاز به کمک بخش خصوصی است.

به گفته وی این اکتشافات با استفاده از روش هایی همچون ژئو فیزیک فیزیکی و شیمیایی، هیدرو ژئوفیزیک و حفاری اکتشافی انجام شده است.

رییس سازمان زمین شناسی عنوان کرد: در سازمان ها موازی کاری یا دوباره کاری ها در خصوص داده های زمین انجام می شود که باید زمین شناسی، مرجع داده های زمین باشد.

وی در خصوص برنامه های آتی سازمان زمین شناسی گفت: تکمیل و تولید اطلاعات پایه بزرگ مقیاس با هدف افزایش دقت و بازدهی و کاهش ریسک سرمایه گذاری در فعالیت های اکتشافی و زیرساختی، تکمیل چرخه ژئوفیزیک هوایی با هدف اکتشاف ذخایر پنهان و عمیق در مناطق اولویت دار و بازنگری در اطلاعات پایه قبلی با هدف به روز رسانی و افزایش دقت آنها با استفاده از روش های روز دنیاست.