منابع قابل اطمینان مواد معدنی؛ پشتوانه تامین انرژی پاک پس از بحران کووید-۱۹

کووید-۱۹ بر لزوم نظارت بر امنیت تأمین مواد معدنی برای آینده ی انرژی پاک تأکید کرده است.

مواد معدنی نقش مهمی در ظهور بسیاری از فناوری های انرژی پاک که امروزه به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند ایفا می کند، از توربین های بادی و پنل های خورشیدی گرفته تا وسایل نقلیه ی الکتریکی. اما اطمینان از اینکه این فناوری ها و فناوری های مهم و کلیدی دیگر می توانند از منابع معدنی کافی برای حمایت از تسریع انتقال انرژی در سرتاسر جهان استفاده کنند یک چالش مهم و قابل توجه در سطح جهانی است.

برای دریافت مقاله اینجا کلیک کنید.