مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار برای ارائه خدمات نقلیه

ایمیدرو برای انتخاب پیمانکار به منظور ارائه خدمات نقلیه مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)،ایمیدرو در نظر دارد برای انتخاب پیمانکار به منظور «ارائه خدمات نقلیه جهت انجام مأموریت ها، سفرهای درون شهری و برون شهری و امور مربوط به نامه رسانی کارکنان» خود از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای برگزار کند.

بنابراین از اشخاص حقوقی که دارای فعالیت ها و تخصص های مرتبط با امر فوق بوده و همچنین دارای گواهی تعیین صلاحیت در امور حمل و نقل و خدمات عمومی(نامه رسانی) از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان و شهر تهران هستند وتمایل به شرکت در مناقصه دارند، دعوت می شود برای دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز شنبه مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۶ به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس http://www.setadiran.ir ذیل مراجعه کنند.

مدت اعتبار پیشنهادها ۳ ماه پس از تحویل پیشنهادها بوده و مدت اجرای کار نیز از زمان ابلاغ قرارداد به مدت یک سال شمسی است.

همچنین مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری (ساعت۱۶) روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir است.