مهمترین اولویت معادن اکتشاف است

مهندس تقی زاده؛مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در همایش استیل پرایس بیان کرد؛با توجه به سال جهش تولید، حاضریم برای اکتشاف تا عمق ۳۵۰۰ متر هر امکانی را تهیه و خریداری کنیم.

مدیرعامل چادرملو ادامه داد؛بزرگترین و مهمترین تصمیم وزیر باطل نمودن مجوزهای معادن خام و دست نخورده ای است که سالها بدون بهره برداری مانده است.

یکی دیگر از تصمیمات خوب دولت استفاده از منابع مالی شرکت های بزرگ مانند چادرملو برای تهیه زیر ساخت هایی مانند آوردن آب خلیج فارس به یزد بوده است.این الگو قابل تعمیم است.