نرخ تورم تولیدکننده معدن ۷.۴ درصد کاهش یافت

تهران – ایرنا – مرکز آمار اعلام کرد: نرخ تورم تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به بهار ۹۹ نسبت به دوره مشابه سال گذشته (تورم سالیانه) ۳۷.۷ درصد شد که نسبت به فصل زمستان ۷.۴ درصد کاهش یافت. 

 مرکز آمار در گزارش خود، تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولید کننده (نرخ تورم تولیدکننده) در بهار امسال را منتشر کرد. براساس این گزارش تورم سالیانه مربوط به گروه استخراج زغال سنگ برابر ۷۲.۲ درصد، استخراج کانه‌های فلزی ۳۶ درصد و استخراج سایر معادن ۳۴.۳ درصد است. 

تورم فصلی

نرخ تورم تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در بهار ١٣٩٩ به ۱۶.۱ درصد رسید که در مقایسه با زمستان ۹۸ هم  ١٢.٧ واحد درصد افزایش دارد.

تورم فصلی مربوط به گروه استخراج زغال سنگ معادل ٢.٨ درصد، استخراج کانه‌های فلزی ١٧.٢ درصد و استخراج سایر معادن ۱۷ درصد بود. تورم فصلی هر سه گروه عمده در مقایسه با فصل زمستان سال قبل افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه

همچنین در بهار ۹۹ نرخ تورم تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال گذشته (تورم نقطه به نقطه) به ۳۲.۴ درصد رسید که در مقایسه با زمستان ۹۸ به میزان ٠.٩ واحد درصد کاهش داشته است. میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل بهار ١٣٩٨ برابر ٣٢.۴ درصد افزایش دارد.

تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه استخراج زغال سنگ معادل ٢٢.٣ درصد، استخراج کانه‌های فلزی ٣٣.٢ درصد و استخراج سایر معادن ٣٢.٩ درصد ثبت شد.

تورم نقطه به نقطه در دو گروه عمده استخراج کانه‌­های فلزی و استخراج سایر معادن در مقایسه با فصل قبل افزایش داشته است.