حضور اعضای اتحادیه حفاران غیرنفتی در نمایشگاه ایران کانمین ۲۰۱۹

آنچه در غرفه اتحادیه حفاران در نمایشگاه ایران کانمین ۲۰۱۹ گذشت.

حضور مدیرکل زیرساخت های ایمیدرو به همراه جناب آقای مهندس رنجبر در غرفه اتحادیه حفاران غیرنفتی

حضور جناب اقای مهندس شکوهی مدیرعامل محترم شرکت شیشه و فرآورده های سیلیس در غرفه اتحادیه حفاران غیرنفتی

برگزاری نشست تخصصی اعضا اتحادیه با مسئولین بیمه و ناظرین حفاری اکتشافی و شرکتهای اکتشافی مورخ ۹۸/۸/۱۱ در غرفه C31 اتحادیه حفاران غیرنفتی