چراغ سبز تولیدات صنایع معدنی در نیمه نخست ۹۸

تهران- ایرنا- بررسی عملکرد شرکت‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی در ۶ ماهه ۹۸ گویای رشد تولید در بخش‌های کنسانتره سنگ آهن و آهن اسفنجی و افت اندک گندله در مقایسه با مدت مشابه است، در عین حال اغلب واحدهای تولیدی نیز با رشد مثبت، چراغ سبز را روشن کرده‌اند.

براساس آمار مورد بررسی، تولید کنسانتره سنگ آهن در ۹ واحد بزرگ تولیدی در مدت ۶ ماهه امسال به رقم ۲۳ میلیون و ۷۳۹ هزار و ۸۲۶ تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد چهار درصدی را ثبت کرد و در عین حال این واحد ها در مجموع در شهریور ماه ۹۸ چهار میلیون و ۱۴ هزار و ۶۲۹ تن تولید داشتند که در مقایسه با ماه مشابه پارسال ۶ درصد افزایش را نشان می دهد.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با رقم هشت میلیون و ۱۷۴ هزار و ۵۷۲ تن کنسانتره سنگ آهن تولیدی در نیمه نخست امسال، بالاترین میزان را به خود اختصاص داد و نسبت به ۶ ماهه ۹۷ بالغ بر سه درصد رشد را ثبت کرد، اما شرکت صبا نور در دوره این گزارش ۴۶۱ هزار و ۹۷۳ تن تولید کنسانتره سنگ آهن داشت که در مقایسه با نیمه نخست پارسال افت ۲۸ درصدی دارد.

تولید ۲۰.۹ میلیون تن گندله 

واحدهای مورد بررسی در ۶ ماهه ۹۸ بالغ بر ۲۰ میلیون و ۹۶۲ هزار و ۶۱۹ تن تولید گندله سنگ آهن داشتند که در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته، افت ۲ درصدی دارد. بررسی ۹ واحد تولیدی مربوطه از نظر تولید گندله در شهریورماه در مجموع رقم سه میلیون و ۳۲۲ هزار و ۱۴۰ تن را نشان می دهد که کاهش هشت درصدی را ثبت کرد.

آمار واحدهای تولیدکننده گویای آن است که فولاد مبارکه اصفهان با رقم سه میلیون و ۶۲۸ هزار و ۹۴۸ تن گندله، در این مدت بیشترین عملکرد را داشت، هرچند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت هفت درصدی را ثبت کرد.

علاوه براین فولاد سنگان خراسان هم با تولید ۹۱۴ هزار و ۷۲۰ تن در ۶ ماهه امسال در مقایسه با دوره مشابه سال ۹۷ کاهش ۳۰ درصدی داشت که بیشترین کاهش را نشان می دهد.

تولید بیش از ۱۳.۷ میلیون تن آهن اسفنجی

آمار تولید ۱۹ واحد بزرگ بخش معدن وصنایع معدنی در مدت ۶ ماهه امسال حاکی از تولید ۱۳ میلیون و ۷۸۵ هزار و ۲۸۳ تن آهن اسفنجی است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۹ درصد افزایش دارد. عملکرد شهریورماه امسال این واحدها در مجموع رقم ۲ میلیون و ۲۶۰ هزار و ۴۵ تن را نشان می دهد که در مقایسه با شهریور ۹۷ کاهش یک درصدی را ثبت کرد.   

برپایه این آمارها تولید فولاد مبارکه در دوره مورد بررسی با رقم سه میلیون و ۶۱۸ هزار و ۳۳۲ تن آهن اسفنجی بالاترین میزان را در بین واحدهای مورد بررسی به خود اختصاص داد، هرچند که نسبت به مدت مشابه ( ۶ ماهه ۹۷ ) کاهش یک درصدی را ثبت کرد، اما ذوب آهن اصفهان در این ارزیابی، تولید آهن اسفنجی خود را به رقم ۵۱ هزار و ۴۵۲ تن رساند که با رقم کاهش ۳۸ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال بیشترین افت را نشان می‌دهد.