کاهش ۱۳.۸ درصدی تورم در بخش معدن

تهران- ایرنا- تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در پاییز ۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ۳۷.۶ درصد رسید که در مقایسه با آمار فصل تابستان سال جاری، ١٣.٨ واحد درصد کاهش داشته است.

آخرین گزارش مرکز ملی آمار نشان می‌دهد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز ١٣٩٨ به ۶.۵ درصد رسیده که در مقایسه با در فصل تابستان ١٣٩٨، ٣ واحد درصد افزایش دارد. تورم فصلی مربوط به گروه استخراج زغال سنگ معادل ١٨.٣ درصد، استخراج کانه های فلزی ۵.۵ درصد و استخراج سایر معادن ۶.٢ درصد بوده و تورم فصلی هر سه گروه عمده در مقایسه با فصل تابستان سال جاری افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه

میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در فصل پاییز ١٣٩٨ نسبت به فصل پاییز ١٣٩٧، ٣٧.۶ درصد افزایش دارد. تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه استخراج زغال سنگ معادل ١٠٩.١ درصد، استخراج کانه‌­های فلزی ٣٣.۶ درصد و استخراج سایر معادن ٣۵.۴ درصد است.

همچنین تورم نقطه به نقطه در دو گروه عمده استخراج کانه­‌های فلزی و استخراج سایر معادن در مقایسه با فصل قبل کاهش داشته است.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه در سال قبل (تورم سالانه) به ۵۲ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ٧.٢ واحد درصد کاهش را نشان می‌­دهد. در فصل مورد بررسی، تورم سالانه مربوط به گروه استخراج زغال سنگ برابر با ٩٠.٣ درصد، استخراج کانه‌­های فلزی ۵٣.۴ درصد و استخراج سایر معادن ٣۶.۴ درصد است.