۸۰۷ شهرک صنعتی کشور درحال بهره برداری است

کرج-ایرنا-معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: اکنون از مجموع ۹۷۸ شهرک صنعتی مصوب کشور، ۸۰۷ شهرک در حال آماده سازی و بهره برداری است .

به گزارش ایرنا، محسن صالحی نیا روز سه شنبه در نخستین نمایشگاه توانمندی های تولیدی و صنعتی البرز در گفت وگو با خبرنگاران افزود: تاکنون ۳۳ هزارواحد تولیدی و صنعتی در این شهرک ها مستقر شده اند.
وی با اشاره به اینکه این شهرک ها ۷۴ هزارو۵۰۰ قرارداد ساخت واحد تولیدی و صنعتی دارند، گفت: یکی از مشکلات تولیدی، قاچاق است که در صورتی شرایط به خوبی پیش برود مشکلات حل می شود.
صالحی نیا افزود: تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی کوچک و متوسط به صورت تجمیعی از طریق خوشه های صنعتی و تعاونی ها از برنامه های دولت در سال جاری است.
سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران بیان داشت: همچنین تامین منابع مالی مناسب برای اینکه بتوان مواد اولیه این واحدها را با شرایط مناسب و بهتری تهیه کرد از دیگر برنامه های در حمایت از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط است.
وی اضافه کرد: تامین زیر ساخت های مناسب ، آموزش، حمایت و پشتیبانی از این واحدها نیز از دیگر برنامه هایی است که دولت با هدف حمایت و پشتیبانی از واحدها در دستور کار قرار داده است.
صالحی نیا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ۶۷ هزار واحد تولیدی و صنعتی در کشور وجود دارد، گفت: بیش از ۹۰ درصد این واحدها صنایع کوچک و متوسط هستند.
بزرگترین نمایشگاه توانمندی های تولیدی و صادراتی و فرصت های سرمایه گذاری استان البرز از ۲۶ تا ۲۹ آبان ماه در مجموعه نمایشگاهی گلشهر کرج دایراست.
در این نمایشگاه بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی و صادراتی، تولیدات خود را در دید عموم قرار داده اند.
هیات های تجاری ۱۰ کشور در نمایشگاه توانمندی های تولیدی و صادراتی صنایع کوچک و متوسط البرز شرکت کرده اند.
عراق، افغانستان، سوریه، لبنان، ترکیه، آذربایجان و قزاقستان از جمله کشورهایی هستند که در این نمایشگاه حضور یافته اند.
حدود ۱۲۰ واحد صنعتی و تولیدی البرز در زمینه صادرات فعالیت دارند.
بیش از سه هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در این استان مشغول به فعالیت هستند.