انجام عملیات حفاری و مغزه گیری به میزان ۳۰ هزار متر در معدن طلای زرشوران

تاريخ سر رسيد 1395/06/03
كارفرما شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری مناقصات و با انجام ارزیابی کیفی، نسبت به انتخاب پیمانکار جهت انجام عملیات حفاری اکتشافی مغزه گیری در مناطقی که دارای کمبود اطلاعات اکتشافی در معدن زرشوران می باشد از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران ذیصلاح که مایل به شرکت در این مناقصه می باشند دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد به دبیر خانه کمیسیون معاملات شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران به نشانی مندرج در بند ۱ مراجعه نمایند.

۱ –نشانی: تهران، خیابان سمیه، بعد از تقاطع مفتح، جنب شرکت هپکو، پلاک ۱۰۰، طبقه اول، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران.

۲ – محل انجام کار: استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، بخش تخت سلیمان، کیلومتر ۱۰ جاده زرشوران به آق اطاق، معدن طلای زرشوران.

۳ – موضوع مناقصه: انجام عملیات حفاری و مغزه گیری (Diamond Core Drilling) به میزان ۳۰ هزارمتر (حدود ۸۸ حلقه گمانه) به روش وایرلاین با دستگاه های تمام هیدرولیک در مناطق و پروفیل هایی از معدن طلای زرشوران که از سوی کارفرما اعلام می گردد.

۴ – نوع مناقصه : دو مرحله ای عمومی همراه با ارزیابی کیفی.

۵ – مدت زمان اجرای پروژه : ۳۶ ماه.

۶ – شرایط شرکت کنندگان در مناقصه : در این مناقصه فقط پیمانکارانی می توانند شرکت نمایند که دارای حداقل یکی از شرایط ذیل باشند:

دارای پایه ۳ رشته کاوش های زمینی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
عضو رسمی اتحادیه حفاران غیر نفتی ایران
دارای یک شریک خارجی معتبر

و نیز دارا بودن شرایط مالی مناسب و امکانات سخت افزاری کافی

تبصره: تعیین صلاحیت شریک خارجی مناقصه گر بر عهده کارفرما می باشد.

۷ – تامین مالی: از منابع داخلی شرکت.

۸ – مبلغ ضمانت نامه و نوع تضمین شرکت در مناقصه: نوع تضمین باید به صورت ضمانت نامه یا چک تضمین شده بانکی به مبلغ ۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (دو میلیارد و نهصد میلیون ریال) باشد.

۹ – زمان و محل تحویل اسناد : از اشخاصی که تمایل به شرکت در مناقصه مزبور را دارند دعوت به عمل می آید جهت آگاهی و دریافت اسناد مربوطه پس از واریز مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال (پانصد هزار تومان) به شماره حساب ۱۲۰۰۸۰۰۱۳۸۲۰۱ در وجه شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران نزد بانک سپه میدان فردوسی از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ با ارایه اصل فیش بانکی و معرفی نامه کتبی معتبر در یکی از روزهای اداری (شنبه تا چهارشنبه) به دبیر خانه کمیسیون معاملات واقع در خیابان سمیه، بعد از تقاطع مفتح، جنب شرکت هپکو، پلاک ۱۰۰، طبقه اول مراجعه نمایند.

۱۰ – زمان و محل تحویل اسناد: متقاضیان مکلفند پیشنهاد های خود را حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ به دبیر خانه کمیسیون معاملات به نشانی مندرج در بند “۱۰” تحویل نمایند.

۱۱ – زمان گشایش پاکت ها متعاقبا اعلام خواهد شد.