تحلیل و افزایش سرعت اکتشافات، اولویت همکاری‌ با آلمان‌ها

معاون اکتشافات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت:...