پایه‌گذاری مطالعات اقتصادی معدن

مطالعات اقتصادی صحیح؛ پیش‌نیاز توجیه‌پذیری اقتصاد معدنی است. در این...

تحليل و افزايش سرعت اکتشافات، اولويت همکاري‌ با آلمان‌ها

معاون اکتشافات سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور گفت:...