دستیابی به ذخیره سنگ آهن در عمق ۹۰۰ متری سنگان

مدیر اکتشافات شرکت سنگ آهن سنگان اعلام کرد: بر اساس اطلاعات حفاری در منطقه ای از سنگان، توانستیم در عمق ۹۰۰متری به ذخیره سنگ آهن دست یابیم که این در نوع خود یک رکورد محسوب می شود.

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، علی اکبر بادامه افزود: با هدف کشف دخایر جدید امسال برنامه داریم در معدن سنگان ۲۰هزار متر حفاری اکتشافی انجام دهیم.

وی با اشاره به کشف ذخایر عناصر نادر خاکی در معدن سنگان اظهار کرد: مطالعه بر روی عناصر نادر خاکی از سال ۹۴در این معدن آغاز شده است و تاکنون ۱۱ آنومالی شناسایی و در ۲ آنومالی برنامه اکتشاف آغاز شده است.

به گفته بادامه، حدود یک میلیارد تن ذخیره سنگ آهن در سنگان شناسایی شده است که ۸۰۰ میلیارد تن آن قابل استخراج است.