رشد فناوری کاهش هزینه است

با سرمایه‌گذاری در رشد توان نرم‌افزاری ساختار تولید مواد معدنی و همچنین سرمایه‌گذاری در رشد توانمندی ساختار سخت‌افزاری معدنی، می‌توان در زمره کشورهای صادرکننده فناوری و ماشین‌آلات مرتبط با معدنکاری قرار گرفت.

این رشد می‌تواند در ارتقای فناوری‌های نو و ماشین‌آلات معدنی نیز اتفاق بیفتد که با کاهش هزینه‌های تولید مواد معدنی در داخل، از توجیه بالای اقتصادی برخوردار است و به‌تدریج سبب جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید سخت‌افزاری صنایع معدنی در کشور می‌شود.
در ادامه زنجیره ارزش سرمایه‌گذاری و توانمندسازی ساختار صنعت معدنی کشور، پس از تولید محصولات خام معدنی و ارزآوری حاصل از آن، جذابیت سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دست افزایش می‌یابد.
این زنجیره، شامل محصولات حاصل از فرآوری و تولید شمش و محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر از خام‌فروشی می‌شود و در طول زنجیره، ارزش محصولات مستقیم از استحصال افزایش می‌یابد.
با سودآوری محصولات اولیه کالاهای معدنی، توان و جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید محصولات با ارزش‌افزوده کامل، متکی به مواد اولیه استراتژیک قابل تولید در داخل می‌شود و به افزایش ارزآوری حاصل از صادرات کالاهای قابل عرضه به بازارهای مصرفی داخل و بین‌المللی می‌انجامد.
در نهایت، این اتفاق به توانمندی صنعت کشور می‌افزاید و سبب شکوفایی تولیدات صنعتی داخلی می‌شود.
با کامل شدن زنجیره ارزش تولید محصولات خام تا تولید محصولات با ارزش‌افزوده کامل و شکوفایی صنعتی کشور در سطح داخلی و بین‌المللی، توانمندی و رشد و شکوفایی اقتصادیِ کشور ناشی از ارزآوری محصولات گوناگون قابل عرضه در بازارهای جهانی حاصل می‌شود؛ اتفاقی که به کاهش وابستگی اقتصاد و صنعت کشور به منابع سوخت فسیلی منتهی می‌شود.
از طرفی کاهش حجم منابع تامین انرژی‌های فسیلی در داخل، کاهش روند نرخ فروش آنها و همچنین معضلات زیست‌محیطی سبب می‌شود که کشور با سرعت زیاد به سمت منابع ارزآور چندگانه، کاهش اتکا به فروش نفت خام و بهره‌گیری از نفت در تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر در صنایع پایین‌دستی سوق پیدا کند و اقتصاد در مسیر زنجیره ارزش پایدار پیش برود.
مصطفی غنیمتی / کارشناس معدن