رشد ۱۲ درصدی صادرات معدن و صنایع معدنی در پنج ماه

تهران- ایرنا- عملکرد پنج ماه نخست امسال در بخش معدن و صنایع معدنی نشان می دهد ارزش صادرات آن به بیش از چهار میلیارد و ۴۱۸ میلیون دلار رسید که در مقایسه با دوره مشابه پارسال، رشد ۱۲ درصدی را نشان می دهد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، جداول آماری گمرک نشان می دهد در دوره این گزارش، ۲۵ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۲۴۰ تن صادرات وزنی بخش معدن و صنایع معدنی بوده که در مقایسه با دوره مشابه در سال ۹۶ افت ۹.۲ درصدی دارد.
علاوه بر این، میزان واردات بخش معدن و صنایع معدنی در پنج ماه نخست امسال یک میلیون و ۷۵۱ هزار و ۱۷۹ تن بود که در مقایسه با دوره مشابه پارسال کاهش ۲۹ درصدی را نشان می دهد.
همچنین ارزش واردات معدن و صنایع معدنی در این مدت بیش از یک میلیارد و ۴۶۶ میلیون دلار بود که افت ۲۰.۴ درصدی را نسبت به پنج ماه نخست سال ۹۶ رقم زد.

** فولاد در صدر صادرات
بر پایه این جداول آماری، صادرات زنجیره فولاد و محصولات مرتبط در پنج ماه نخست امسال از نظر وزنی بیش از چهار میلیون و ۴۸۳ هزار و ۸۳۰ تن بود که در مقایسه با دوره مشابه پارسال رشد ۲۴ درصدی داشت؛ از نظر ارزشی نیز بیش از ۲ میلیارد و ۸۸ میلیون دلار بود که افزایش ۵۹ درصدی را نسبت به پنج ماه ابتدایی ۹۶ نشان می دهد.
براساس این آمارها، فولاد در این مدت در صدر کالاهای صادر شده معدن و صنایع معدنی با سهم ۴۵ درصدی قرار دارد.

** افت ۴۷ درصدی واردات محصولات فولادی
برپایه جداول آماری گمرک، میزان واردات زنجیره فولاد و محصولات فولادی مرتبط نیز در این مدت از ۶۹۹ هزار و ۴۲۰ تن گذشت. این میزان در مقایسه با عملکرد دوره مشابه پارسال بیانگر افت ۴۷ درصدی است.
ارزش واردات زنجیره فولاد و محصولات آن در این مدت به بیش از ۶۳۶.۳ میلیون دلار رسید که در مقایسه با پنج ماه ۹۶ کاهش ۳۲ درصدی دارد.

** رشد ۵۵ درصدی ارزش صادرات مس
برابر جداول آماری مورد بررسی در پنج ماه نخست امسال، صادرات وزنی مس و محصولات پایین دستی با رقم ۲۱۱ هزار و ۶۷۷ تن در مقایسه با مدت مشابه پارسال، کاهش ۳۱ درصدی دارد اما از نظر ارزش، ۵۵ درصد رشد داشته است. ارزش صادرات مس و محصولات پایین دستی در این مدت بیش از ۴۶۹.۹ میلیون دلار ثبت شد.
میزان واردات مس و محصولات پایین دستی نیز به یک هزار و ۴۴۰ تن رسید که افت ۸۱ درصدی در مقایسه با دوره مشابه در سال ۹۶ دارد. همچنین ارزش واردات آن نیز در پنج ماه نخست امسال افزون بر ۱۱.۱ میلیون دلار بود که کاهش ۷۶ درصدی نسبت به دوره مشابه نشان می دهد.

** صادرات ۲۳۵.۴ میلیون دلار سنگ آهن
برپایه آمار مورد بررسی، صادرات کنسانتره و سنگ آهن دانه بندی نیز در این مدت افزون بر پنج میلیون و ۵۰۷ هزار و ۶۸۴ تن به ارزش بیش از ۲۳۵.۴ میلیون دلار بود که در مقایسه با دوره مشابه از نظر وزن و ارزش به ترتیب ۲۶ و ۴۴ درصد کاهش نشان می دهد.

** صدور ۱۵۵.۴ میلیون دلار انواع سنگ
آمارهای گمرک ایران میزان صادرات انواع سنگ و محصولات مرتبط را ۲ میلیون و ۶۸۵ هزار و ۲۳ تن در مدت پنج ماه نخست امسال نشان می دهد که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ افت پنج درصدی دارد.
میزان ارزش صادرات انواع سنگ و محصولات مرتبط با آن نیز به بیش از ۱۵۵.۴ میلیون دلار رسید که در مقایسه با پنج ماه نخست پارسال هشت درصد افت را نشان می دهد.
همچنین واردات انواع سنگ در دوره مورد بررسی به ۲۳ هزار و ۳۸۶ تن رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر وزنی ۴۸ درصد کاهش دارد؛ ضمن آنکه از نظر ارزشی نیز با بیش از ۲۰.۴ میلیون دلار، افت ۲۷ درصدی را ثبت کرد.
صادرات سایر معدن و صنایع معدنی نیز در پنج ماه نخست امسال رشد ۳۴ درصدی از نظر وزنی و ۴۵ درصدی از لحاظ ارزشی را نشان می دهد.
مجموع صادرات معدن و سایر صنایع معدنی در مدت این گزارش از نظر وزنی چهار میلیون و ۳۳ هزار و ۲۱۸ تن به ارزش بیش از ۶۷۳.۷ میلیون دلار بود.
علاوه بر این در مدت یادشده واردات در این زمینه از نظر وزن و ارزش به ترتیب ۲۳ و ۱۹ درصد کاهش نسبت به پارسال نشان می دهد.
به گزارش ایرنا، تیرماه امسال ارزش صادرات غیرنفتی به رقم سه میلیارد و ۸۳۲ میلیون دلار رسید و مجموع واردات در این ماه سه میلیارد و ۹۲۶ میلیون دلار بود.
برپایه آمار گمرک، ارزش صادرات غیرنفتی در سال گذشته ۴۶ میلیارد و ۹۳۱ میلیون دلار در مقابل ۵۴ میلیارد و ۳۰۲ میلیون دلار واردات بود.