آگهی مزایده عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۵۹-۱۴۰۰/۸ ت

تاريخ سر رسيد 1400/9/3
كارفرما شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام سرمایه گذاری به منظوراکتشاف تکمیلی، طراحی، تجهیز، آماده سازی و بهره برداری از معدن زغال سنگ حرارتی کوه ورامی و طراحی، احداث و بهره برداری از کارخانه زغال شویی  با ظرفیت تولید سالیانه حداقل ۱۰۰ هزارتن کنسانتره زغال سنگ و فروش محصولات تولیدی” را از طریق مزایده عمومی و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۷۵٫۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (هفتاد و پنج میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) را اجرا نماید. لذا بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ و حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال بحساب ۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷ با عنوان تمرکز وجوه شرکت های دولتی- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شماره شبا ۳۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷IR و شناسه واریز ۳۰ رقمی به شماره ۳۸۸۰۵۳۴۸۲۲۳۰۱۷۰۷۱۱۰۱۰۲۷۶۲۴۷۱۹۸ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳ برج جنوبی-طبقه نهم–امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ تعیین می گردد.