درباره ما

فعالیت‌های بخش معدن از مرحله اکتشاف شروع و تا تجهیز معادن ادامه می‌یابد. توسعه اکتشاف علاوه بر تأمین منابع و بسترسازی‌های لازم برای توسعه فعالیت بخش خصوصی، تکیه بر سیستم‌ها، ابزارها و تجهیزات پیشرفته حفاری دارد اما حفاری خود با توجه به مجموع حفاری‌های انجام شده در کشور و فاصله زیاد با استانداردهای بین‌المللی در کشورهای با پتانسیل معدنی، نیاز به همکاری دست‌اندرکاران این فعالیت، تقویت و توسعه حفاری در کشور داشته که همواره با مشکلات خاصی روبه‌روست.

با توجه به موارد ذکر شده، تعدادی از شرکتهای حفاری تصمیم گرفتند که برای تقویت حفاری در کشور اتحادیه ای تشکیل شود که همکاریها هم در ابعاد داخلی وهم مشارکتهای خارجی افزایش یابد. این همکاری‌ها چه در بعد علمی و آموزشی و چه در ساخت تجهیزات باید بتواند تسهیل کننده باشد. با تشکیل این اتحادیه در نظر است ضمن تقویت بخش حفاری در کشور، سرمایه‌گذاری‌ها به این سمت جلب شده تا شاهد رشد بیش از پیش در بخش معدن باشیم.

این اتحادیه با هدف رفع مشکلات موجود و بستر سازی برای ورود سرمایه به این بخش و همچنین توسعه فعالیت‌های حفاری در داخل و خارج کشور تشکیل شده است.

انجام حفاری در مقیاس بالاتر در کشور و فعالیت‌های برون مرزی از مهمترین محورهایی است که با تشکیل این اتحادیه مورد بحث قرار گرفته است. هر چند که نام اتحادیه، غیرنفتی و مرتبط با بخش معدن است اما فقط به بخش معدن محدود نشده و بقیه برخی بخش‌های دیگر حفاری را هم دربر می‌گیرد