كارفرمايان

شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران:
آخرين مناقصه برگزار شده مربوط به “انجام عملیات ۲۵,۰۰۰ متر حفاری مغزه گیری و پودری در محدوده های اکتشافی ایران مرکزی در استانهای یزد و کرمان” در تيرماه ۱۳۹۵ بوده است.

شركت ملي صنايع مس ايران:
آخرين مناقصه برگزار شده مربوط به “اجراي عمليات حفاري مغزه گيري اكتشافي بميزان ۱۵۰,۰۰۰ متر در سال در نقاط مختلف كشور” در مرداد ۱۳۹۱ بوده است.

مجتمع سنگ آهن سنگان:
آخرين مناقصه برگزار شده مربوط به “انجام عملیات حفاری و مغزه گیری به روش وایر لاین به متراژ ۲۰,۰۰۰ متر” در شهريور ۱۳۹۴ بوده است.

شركت صنعتي و معدني گل گهر:
آخرين مناقصه برگزار شده مربوط به “انجام عملیات حفاری اکتشافی در محدوده معدن شماره ۱ گل گهر و ساير مناطق استان كرمان به ميزان ۵,۰۰۰ متر” در دي ماه ۱۳۹۳ بوده است.

شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان:
آخرين مناقصه برگزار شده مربوط به “انجام عملیات حفاری اکتشاف تکمیلی و تفصیلی سنگ آهن از توده معدنی شماره ۵ معدن سنگ آهن گل گهر سیرجان به ميزان ۵,۰۰۰ متر” در آذرماه ۱۳۹۴ بوده است.

گلفام معدن پرند کرمان:
آخرين مناقصه برگزار شده مربوط به “انجام عملیات حفاری اکتشافی مغزه گیری در آنومالی سنگ آهن شماره ۶ گل گهر به ميزان ۱۰,۰۰۰ متر” در شهريورماه ۱۳۹۴ بوده است.

شركت آلوميناي ايران:
آخرين مناقصه برگزار شده مربوط به “انجام عملیات حفاری و مغزه گیری اکتشافی به ميزان ۵,۰۰۰ متر در محدوده های اکتشافی معادن تاش و گانو (در سمنان) و ۷,۰۰۰ متر در محدوده های اکتشافی معادن جاجرم” در بهمن ماه ۱۳۹۴ بوده است.

توسعه معادن طلای کردستان:
آخرين مناقصه برگزار شده مربوط به “پروژه حفاری اکتشافی به روش مغزه گیری به متراژ ۱۰,۰۰۰ متر در ارتفاعات حومه شهر سقز” در آذرماه ۱۳۹۳ بوده است.

توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (طرح توانمندسازی بخش اکتشاف):
آخرين مناقصه برگزار شده مربوط به انجام “عملیات حفاری مغازه گیری به میزان ۱۴,۰۰۰ متر در پهنه های اكتشافي سراوان، نوار مرزي و ساير پهنه هاي اكتشافي استان سيستان و بلوچستان” در شهريورماه ۱۳۹۳ بوده است.