ارزش صادرات بهاره صنایع معدنی از ۲.۸ میلیارد دلار فراتر رفت

بررسی خبرنگار اقتصادی ایرنا برپایه آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد وزن صادرات اقلام معدن و صنایع معدنی در بهار امسال ۱۵ میلیون و ۳۲۰ هزار و ۳۰ تن بود که نسبت به سه ماهه پارسال ۱۲ درصد افت کرد.
بیشترین ارزش صادرات سه ماهه آغازین امسال به زنجیره فولاد و محصولات فولادی مرتبط با رقم بیش از یک میلیارد و ۳۴۲.۹ میلیون دلار اختصاص یافت که نسبت به فصل مشابه پارسال رشد ۶۳ درصدی را رقم زد.
ارزش صادرات زنجیره فولاد و محصولات فولادی نزدیک به ۵۰ درصد از ارزش کل صادرات معدن وصنایع معدنی در سه ماهه نخست امسال بود.
در سه ماهه نخست امسال بیشترین افت ارزش مربوط به صادرات انواع محصولات سفال، آجر، سرامیک و کاشی با رقم سه میلیون و ۳۰۰ هزار دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهش ۹۹ درصدی را تجربه کرد.

** واردات معدن و صنایع معدنی در بهار امسال
به گزارش ایرنا، در سه ماهه نخست امسال یک میلیون و ۹۵ هزار و ۵۹۴ تن محصولات معدن وصنایع معدنی وارد شد که نسبت به دوره مشابه پارسال کاهش ۲۸ درصدی را نشان می دهد.
برپایه جداول آماری، ارزش واردات اقلام معدن و صنایع معدنی در دوره این گزارش به ۸۷۱ میلیون دلار رسید که در مقایسه با سه ماهه نخست پارسال افت ۱۸ درصدی را ثبت کرد.
بیشترین ارزش واردات در دوره مورد بررسی به زنجیره فولاد و محصولات فولادی با رقم ۳۵۶.۸ میلیون دلار مربوط می شد که در مقایسه با سه ماهه آغازین پارسال کاهش ۳۷ درصدی داشت.
کمترین میزان واردات نیز به آهن اسفنجی با ۱۰۰ میلیون دلار مربوط بود که در مقایسه با سه ماهه نخست پارسال ۶۷ درصد کاهش یافت.
به گزارش ایرنا، سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران ارزش صادرات معدن وصنایع معدنی در ۱۱ ماهه ۱۳۹۶ (منتهی به بهمن ماه) را حدود هشت میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار اعلام کرد.
سهم واردات در این مدت پنج میلیارد و ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بود.