ارزش صادرات معدن و صنایع معدنی ایران به ۷.۵ میلیارد دلار رسید

تهران- ایرنا- برپایه آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در مدت ۱۰ ماهه ( منتهی به دی ) ۹۶ مجموع ارزش صادرات معدن و صنایع معدنی به رقم هفت میلیارد و ۵۸۷ میلیون دلار رسید که در مقایسه با دوره مشابه پارسال رشد ۴.۶ درصدی دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بر پایه اطلاعات موجود در مدت مورد بررسی ۵۳ میلیون و ۳۳۷ هزار و ۹۰۳ تن کالای معدن و صنایع معدنی کشور به بازارهای صادراتی ارسال شد که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۵ افت ۱.۳ درصدی دارد .
همچنین در مدت مزبور ۹ میلیون و ۵۵۳ هزار و ۴۲۲ تن کالای معدن وصنایع معدنی به ارزش بیش از چهار میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلار وارد کشور شد.
میزان واردات در مدت ۱۰ ماهه امسال از نظر وزن و ارزش به ترتیب ۷۸.۷ و ۳۲.۴ درصد در مقایسه با دوره مشابه افزایش نشان می دهد.

** زنجیره فولاد شاگرد اول صادرات
بر اساس آمار مربوطه، بیشترین میزان صادرات در مدت این گزارش به زنجیره فولاد و محصولات فولادی مرتبط به وزن هفت میلیون و ۲۷۵ هزار و ۷۲۳ تن به ارزش ۲ میلیارد و ۷۱۲ میلیون دلار اختصاص داشت که از نظر وزن و ارزش نسبت به دوره ۱۰ ماهه ۹۵ ( منتهی به دی ) به ترتیب ۲۹ و ۱۱ درصد افزایش نشان می دهد.
میزان صادرات زنجیره فولاد و محصولات فولادی مرتبط در دوره ۹ ماهه امسال ( منتهی به آذر) ۶ میلیون و ۳۷۰ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۳۴۲ میلیون و ۹۶ هزار دلار ثبت شده بود.
دوره ۹ ماهه ۹۶ نسبت به مدت مشابه در سال ۹۵ در زمینه صادرات زنجیره فولاد و محصولات فولادی از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب ۲۳ و سه درصد رشد داشت .

** صدور انواع محصولات سفال، کاشی و سرامیک
صادرات انواع محصولات سفال، آجر، سرامیک و کاشی در مدت ۱۰ ماهه امسال بیش از ۶ میلیون تن به ارزش ۸۸۶ میلیون دلار تحقق یافت که در بین سایر اقلام از نظر ارزش پس از زنجیره فولاد بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است .
بر اساس آمار گمرک، میزان صادرات انواع محصولات سفال، آجر، کاشی و سرامیک از نظر وزن و هم ارزش نسبت به مدت مشابه پارسال افت ۲۹ درصدی دارد.
صدور انواع محصول سفال، آجر، سرامیک و کاشی در مدت ۹ ماهه ۹۶ به میزان پنج میلیون و ۹۹۹ هزار تن به ارزش ۸۸۴.۴ میلیون دلار بود که از نظر وزن و هم ارزش در مقایسه با دوره مشابه کاهش ۲۳ درصدی داشت .

** رشد صادرات سنگ آهن
میزان صادرات سنگ آهن در مدت ۱۰ ماهه امسال به رقم ۱۵ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۲۰۹ تن رسید که ارزش آن ۸۷۷ میلیون دلار بود که از لحاظ وزن افت ۲ درصدی داشت، اما از نظر ارزش نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۴ درصد رشد دارد.
برابر آمار مزبور پس از زنجیره فولاد، انواع محصولات سفال، آجر، سرامیک و کاشی، سنگ آهن از نظر ارزشی سومین کالای صادراتی شاخص در دوره این گزارش محسوب می شود.
بر پایه آمار گمرک در مدت ۹ ماهه امسال ( منتهی به آذر) ۱۴ میلیون و ۳۱۳ هزار تن سنگ آهن به ارزش ۷۹۷ میلیون و ۲۳ هزار دلار صادر شد که از نظر وزن و ارزش سه و ۵۲ درصد در مقایسه با ۹ ماهه ۹۵ رشد دارد .

** سهم وزنی و ارزشی صادرات و واردات معدن و صنایع معدنی
مقایسه سهم صادرات معدن و صنایع معدنی در دوره ۱۰ ماهه امسال با کل صادرات غیر نفتی نشان می دهد که از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب سهم ۵۱ و ۲۰.۵ درصدی را به خود اختصاص داده است .
همچنین در زمینه واردات نیز سهم معدن و صنایع معدنی در مدت این گزارش از لحاظ وزن و ارزش نسبت به کل واردات کشور به ترتیب ۳۱ و ۱۰.۴ درصد را از آن خود ساخت.
علاوه بر این در دوره ۹ ماهه امسال ( منتهی به آذر) سهم بخش معدن و صنایع معدنی از کل صادرات از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب ۵۵ و ۲۲ درصد ثبت شد .
به گزارش ایرنا، پیش از این ذخایر معدنی شناسایی شده کشور حدود ۶۰ میلیارد تن اعلام شد که حدود ۴۰ میلیارد تن آن قطعی و بقیه احتمالی است .
ارزش ذخایر معدنی کشورمان افزون بر ۷۷۰ میلیارد دلار برآورد شده بود .
ایران از نظر ذخایر شناسایی شده در جهان جایگاه چهاردهم را به خود اختصاص داده و از لحاظ تنوع با اعلام وجود ۶۸ نوع ماده معدنی رتبه دهم را در دنیا دارد.