اصلاح فراخوان سرمایه گذاری پهنه های اکتشافی آباده-جازموریان

فراخوان سرمایه گذاری پهنه های اکتشافی آباده-جازموریان به دلیل احتمال تداخل بلوک ها اصلاح شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، به دلیل احتمال تداخل کامل بلوک های ۱۱ و ۱۲ این محدوده ها، ایمیدرو فراخوان سرمایه گذاری در پهنه های اکتشافی آباده-جازموریان را اصلاح کرد. در این اصلاحیه آمده است که به علت تداخل کامل بلوک های ۱۱ و ۱۲ امکان مشارکت در سرمایه گذاری این بلوک ها در مقطع کنونی تا زمان رفع ابهام وجود ندارد.

همچنین در ارتباط با بلوک ۷ از آنجا که بخشی از این بلوک دارای تداخل است مختصات جدید بلوک مذکور پس از کسر محدوده متداخل قابل ارائه است. بنابراین از متقاضیان بلوک ۷ دعوت به عمل می آید تا در صورت تمایل نسبت به دریافت مختصات جدید اقدام کنند. از تمامی متقاضیان بلوک های ۱۱و ۱۲ و ۷ دعوت می شود تا در صورت تمایل نسبت به جایگزینی بلوک های مذکور با سایر بلوکها حداکثر تا پایان وقت اداری(ساعت۱۶) روز پنج شنبه مورخ ۱۴ دی ماه ۱۳۹۶ اقدام و در صورت عدم تمایل می توانند نسبت به استرداد وجوه پرداختی اقدام کنند.