امضای تفاهم نامه طرح احیا و توسعه معادن کوچک مقیاس با دو تشکل معدنی

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به عنوان مجری و هماهنگ کننده طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس با خانه معدن ایران و انجمن سنگ با هدف ایجاد همکاری در زمینه های فنی، منابع مالی، داده ها، اطلاعات و نیروی انسانی تفاهم نامه امضا کردند.

این تفاهم نامه در راستای فعال سازی معادن کوچک، افزایش سطح اشتغال، افزایش تولیدات معدنی، حل مشکلات معادن کوچک، حمایت از فرآوری و ایجاد ارزش افزوده و در نهایت، دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی و نیز استفاده از ظرفیت ها و توانایی های علمی است.

موضوع های این تفاهم نامه شامل آسیب شناسی و طبقه بندی موانع تولید سنگ های تزئینی به ترتیب اولویت استانی، حمایت و اجرای طرح های تولیدی و تحقیقاتی مشترک، توسعه همکاری های مشترک ملی و بین المللی، شناسایی منابع و اجرای راهکارهای مناسب برای جذب آنها است.

همچنین، همکاری در زمینه فناوری اطلاعات، رفع نیازهای طراحی و مهندسی، احداث زیرساخت ها، افزایش بهره وری کل عوامل تولید و رفع نیازهای تکنولوژی و مهندسی مربوط به واحدهای فرآوری سنگ تزئینی، از دیگر موضوع های تفاهم نامه مذکور است.

از جمله موارد همکاری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، هماهنگی مجوزها و حل و فصل مسائل حقوقی، ارائه اطلاعات معدنی و فرآوری به شورای همکاری معادن کوچک، حمایت از تجمیع معادن کوچک در منطقه معدنی، حمایت برای ایجاد زیرساخت های واحدهای معدنی، انجام فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی سنگ های تزئینی و ارائه فناوری های نوین است.

خانه معدن ایران و انجمن سنگ نیز طبق این تفاهم نامه همکاری لازم را با شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با اقداماتی همچون برگزاری جلسات در استان های مختلف، آموزش، ارتقای ایمنی و بهره وری، ارائه آمار و اطلاعات واحدها و نیز آسیب شناسی و طبقه بندی موانع تولید معادن سنگ های تزئینی و واحدهای فرآوری و تجزیه و تحلیل آنها به عمل می آورند.

افزون بر این، تامین منابع مالی از طریق موسسات مالی و اعتباری داخلی برای مشارکت در استخراج، ارائه خدمات فنی و تامین ماشین آلات و همچنین معرفی سرمایه گذاران داخلی و خارجی به واحدهای معدنی و فرآوری سنگ تزئینی از دیگر موارد همکاری ۲ تشکل مذکور است.
مدت اجرای این تفاهم نامه ۵ سال است که تمدید آن با توافق طرف ها امکان پذیر است.