ایران چهاردهمین تولیدکننده فولاد جهان در سال ۲۰۱۶ شناخته شد

به گزارش شاتا ؛ انجمن جهانی آهن و فولاد در جدیدترین گزارش خود از رشد ۱۰.۸ درصدی تولید فولاد ایران در سال ۲۰۱۶ خبر داده است.
تولید فولاد ایران که در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۱۶.۱ میلیون تن گزارش شده بود در سال ۲۰۱۶ به ۱۷.۹ میلیون تن افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش کل تولید فولاد جهان در سال ۲۰۱۶ با رشد ۰.۸ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به ۱۶۲۸ میلیون تن رسیده است.
ایران چهاردهمین تولیدکننده فولاد جهان در سال ۲۰۱۶ شناخته شده و سهم ایران از کل فولاد تولیدی جهان در این سال ۱.۱ درصد بوده است.
چین با تولید ۸۰۸ میلیون تن بزرگترین تولیدکننده فولاد جهان در سال ۲۰۱۶ شناخته شده است. ژاپن با ۱۰۴ میلیون تن و هند با ۹۵ میلیون تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته اند. آمریکا و روسیه نیز رتبه های چهارم و پنجم را به خود اختصاص داده اند.