بارگذاری نقشه‌های توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ در سامانه کاداستر

مدیرکل دفتر امور اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت از بارگذاری نقشه‌های توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ در سامانه کاداستر خبر داد.
به گزارش شاتا، اسدالله کشاورز با بیان اینکه نقشه‌های یادشده با همکاری سازمان نقشه‌برداری کشور در سامانه کاداستر به عنوان پس زمینه اطلاعات نقشه بارگذاری شده است، افزود: این نقشه‌ها هم‌اکنون جایگزین نقشه‌های گوگل موجود در سامانه شده و در صورت نیاز، ابزار لازم جهت استفاده از نقشه‌های گوگل نیز فراهم شده است.
وی همچنین افزود: پس از مذاکرات ناموفق با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح برای تأمین نقشه‌های پایه با مقیاس ۱:۵۰۰۰۰، مذاکرات جدیدی با سازمان نقشه‌برداری کشور آغاز شد.
مدیرکل دفتر امور اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: در نهایت با همکاری و هماهنگی سازمان نقشه‌برداری کشور یک وب سرویس از لایه نقشه‌های سرور مرکزی آن سازمان در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت.
کشاورز در پایان با اشاره به پویایی بیشتر سامانه کاداستر پس از بارگذاری نقشه‌های یادشده، گفت: با مشارکت و همکاری سازمان نقشه‌برداری کشور علاوه بر دستیابی به نقشه‌های با مقیاس ۲ برابر بهتر، حدود ۵ میلیارد ریال نیز در بودجه کنونی وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفه‌جویی شد.