تمدید مهلت فراخوان سرمایه گذاری پهنه های اکتشافی آباده – جازموریان

مهلت فراخوان جلب سرمایه گذار به منظور مشارکت در برنامه اکتشاف پهنه های اکتشافی پانزده گانه آباده – جازموریان تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، این سازمان به دلیل استقبال بعمل آمده برای مشارکت در امر سرمایه گذاری و به منظور بسط و توسعه فضای رقابت بین سرمایه گذاران دوباره زمان دریافت اوراق و اسناد مربوط به سرمایه گذاری را تمدید کرد.

از تمامی سرمایه گذاران بخش خصوصی که توان سرمایه گذاری ، سابقه فعالیت‌ و تخصص و تجربه مرتبط با امر فوق بوده و مایل به سرمایه گذاری هستند، دعوت می‌شود برای آگاهی و دریافت اوراق و اسناد مربوط به شرایط سرمایه گذاری، در مورد هر یک از پهنه ها حداکثر تا ساعت ۱۶ روز دوشنبه مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۶ در یکی از روزهای اداری به دفتر امور حقوقی و قراردادها– دبیرخانه کمیسیون مناقصات، واقع در تهران– میدان فردوسی – خیابان سپهبد قرنی – پلاک ۳۹ – طبقه یازدهم مراجعه کنند.

از تمامی متقاضیان و علاقمندان دعوت می شود حسب شرایط مندرج در این آگهی نسبت به ارائه کلیه اسناد و مدارک، سوابق و رزومه خود مطابق با اسناد ارائه شده حداکثرتا ساعت ۱۶روز دوشنبه ۱۶/۱۱/۹۶ اقدام کنند.

بنابراین با انتشار این آگهی از تمامی شرکت ها، مشارکت ها و کنسرسیوم های داخلی و خارجی که دارای توانایی مالی لازم و تجربیات مفید و مرتبط به منظور انجام عملیات اکتشافی مندرج در آگهی هستند ، دعوت می شود مطابق با شرایط شرکت در سرمایه گذاری سوابق و رزومه خود و شیوه تامین مالی جهت سرمایه گذاری را مطابق با شرایط و مفاد مندرج در اسناد سرمایه گذاری در مهلت قانونی تعیین شده در اسناد به سازمان ارائه کنند.

همچنین متقاضیانی که به صورت مشارکت و یا کنسرسیوم تمایل به شرکت در سرمایه گذاری دارند باید”مشارکت نامه” و یا “موافقت نامه” فی مابین را جهت بررسی و ارزیابی به همراه سایر مدارک مربوطه ارائه کنند