جزئیات فراخوان چهار محدوده اکتشافی ایمیدرو

مدیر امور اکتشاف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام کرد: این سازمان فراخوان ۴‌محدوده اکتشافی را برای واگذاری به متقاضیان واجد صلاحیت فنی و مالی‌ آغاز کرده و به زودی پنجمین محدوده اکتشافی برای واگذاری، فراخوان می‌شود.

علی اصغرزاده گفت: در این فراخوان عمومی، محدوده‌های پهنه پلی متال گلوجه زنجان، پروانه اکتشافی سنگ آهن چاه باشه ۱و۲ یزد، گواهی کشف آگات شکرآب اصفهان و پروانه اکتشافی طلای نیکوئیه قزوین به واجدان شرایط واگذار می‌شود. این فراخوان با توجه به قوانین و مقررات جاری کشور و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در راستای برنامه‌های ایمیدرو و تامین نظر هیات دولت مبنی بر لزوم تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی کشور آغاز شده است. به گفته اصغرزاده، به منظور رعایت اصل رقابت بین متقاضیان واجد صلاحیت فنی،‌ مالی و دارای تجربیات مفید و مرتبط با موضوع این فراخوان، انجام می‌شود.