جلسه تبادل نظر و هم اندیشی اتحادیه حفاران غیرنفتی

به اطلاع کلیه علاقمندانی که در زمینه های امور حفاری اعم از اکتشاف، آب ، ژئوتکنیک ، آتشبارى و.. فعالیت دارند می رساند، جلسه عمومى اتحادیه حفاران غیرنفتى براى تبادل نظروهم اندیشى دررابطه بانحوه عضوگیرى دراتحادیه  در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۹/۱۴ آذرماه ساعت ١٠صبح درسالن جلسات اتاق تهران تشکیل میشود.

لذا از کلیه عزیزان دعوت می گردد تا در این جلسه کارشناسی حضور بهم رسانند.

آدرس:  تهران – خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) – خیابان بیست و یکم – شماره ۱۰ ، سالن جلسات طبقه ششم