حفاری ۶ هزار متر در معدن تیتانیوم به سرمایه گذاران واگذار می شود

ایمیدرو در آگهی فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای، حفاری و مغزه گیری ۶ هزار متر در محدوده معدن تیتانیوم کهنوج را به سرمایه گذار واجد صلاحیت واگذار می کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، ایمیدرو در نظر دارد حفاری و مغزه گیری ۶ هزار متر در محدوده معدن تیتانیوم کهنوج را با برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد صلاحیت (دارای حداقل رتبه ۵ معتبر در رشته کاوش های زمینی از سازمان برنامه و بودجه، صلاحیت ایمنی پیمانکاری معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) واگذار کند.

متقاضیان می توانند برای مشاهده و دریافت اسناد تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) سه شنبه ۹۶.۱۰.۱۲، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir یا اینکه برای دریافت اسناد فیزیکی به آدرس تهران، خیابان شریعتی، ابتدای خیابان سمیه، پلاک ۲۳، شرکت مشاور کان آذین مراجعه کنند. آخرین مهلت تحویل نسخ الکترونیکی و فیزیکی پیشنهادات، پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۶.۱۰.۳۰ در سامانه الکترونیکی دولت و نسخ کاغذی به آدرس تهران، خیابان طالقانی، بین خیابان بهار و مفتح، شماره ۱۵۴، طرح تیتانیوم کهنوج است.

طبق این آگهی، پیشنهاد باید از هر حیث برای مدت ۳ ماه و قابل تمدید تا ۳ ماه پس از آن، از تاریخ تعیین شده برای تسلیم پیشنهادها معتبر باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات نیز روز یکشنبه مورخ ۹۶.۱۱.۲۹ در محل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران خواهد بود.