دومین دوره آموزش های اکتشافی تیپ های کانه زایی فلزی؛ از ۲۹ مهر تا ۵ آبان

دومین دوره جامع آموزش های بین المللی تیپ های زمین شناسی و اکتشاف کانه زایی فلزی در روزهای ۲۹ مهر تا ۵ آبان ماه جاری برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، این دوره که توسط استادان بین الملی برگزار می شود شامل ۴ دوره تئوری و سه دوره عملی صحرایی است که در ایمیدرو و معادن منتخب اجرا خواهد شد.
استادان دعوت شده برای این دوره؛ پروفسور هدنکوئست مشاور ارشد شرکت های معدنی و زمین شناسی دنیا در بخش های اکتشاف کانسارهای اپی ترمال و منابع انرژی ژئوترمال، پروفسور گاروین استاد و مشاور شرکت های معدنی در حوزه اکتشاف کانسارهای پورفیری و پروفسور تورنس پروهشگر فرهنگ و علوم اسپانیا هستند.
این اقدام ایمیدرو با هدف استفاده از فرصت های بهره گیری از دانش فنی روز دنیا و انتقال تجارت صورت می گیرد به طوری که مدیریت اموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو از سال ۹۲ به این سو ۳۰ دوره کارگاه آموزشی در راستای معرفی تکنولوژی های جدید برگزار کرده است.