دیدار شریعتمداری با معدنی ها

جلسه کاری محمد شریعتمداری وزیر صمت دولت دوازدهم با فعالان حوزه معدن و زمین شناسی در اولین روز استقرار در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

اصول، اهداف و راهبردها در حوزه معدن و صنایع معدنی
در متن برنامه های معدنی محمد شریعتمداری آمده است توان‏افزایی بخش صنعت و معدن در راستای رشد اقتصادی بالا و توسعه پایدار و توسعه همسو با تجارت به عنوان پیشران فرآیند از جمله برنامه های وزارتخانه در ۴ سال آتی خواهد بود.
تاکید و تمرکز ویژه بر توسعه بخش معدن و افزایش سهم آن در اقتصاد ملی از طریق به روز شدن و توسعه فناوری در اکتشاف، استخراج و بهره برداری با پشتیبانی موثر از سرمایه گذاران داخلی و خارجی، تشویق و حمایت از سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی در بخش‏های صنعت، معدن و تجارت از اهم برنامه های وی به شمار می آید.
این برنامه همچنین تمرکز بر سیاست گذاری و کاهش سهم دولت در اداره امور صنعتی، معدنی و تجاری کشور(خصوصی سازی) در جهت ایفای سیاست های مصوب اصل ۴۴ و تحقق چشم انداز ۱۴۰۴ در راستای افزایش رقابت‏پذیری و جلوگیری از هرگونه انحصار را مورد اشاره قرار داده است و بر سرمایه‏گذاری برای توسعه زیرساخت‏های مورد نیاز جهت ارتقای رقابت‏پذیری صنعتی، معدنی و تجاری کشور برای کسب جایگاه مناسب در اقتصاد جهانی تاکید دارد.
محمد شریعتمداری که سابقه حضور در مقام عالی وزارت بازرگانی را در کارنامه دارد؛ پرهیز و جلوگیری از انواع فساد اداری، مالی و اقتصادی در بخش های صنعت، معدن و تجارت از طریق شفاف سازی و اعمال نظارت بر فرآیند امور را در برنامه پیشنهادی خود آورده است.
وزیر پیشنهادی برای احراز پست وزارت صنت، معدن و تجارت توجه به مسائل زیست محیطی در فعالیت های صنعتی و معدنی را در برنامه پیشهادی خود مورد توجه قرار می دهد و در این زمینه اعلام کرده است؛ هدایت فعالیت های صنعتی و معدنی به سوی استفاده درست و بهینه از منابع طبیعی با توجه به رعایت ملاحظات زیست محیطیرا در اولویت قرار می دهد.
اولویت های ارتقای بخش معدن در اقتصاد
شریعتمداری همچنین ارتقاء سهم و نقش فعالیت های معدنی در تولید ناخالص داخلی را در اولویت برنامه های خود قرار داده و در تعریف شرط های تحقق این مهم مواردی را متذکر شده است:
۱ – اکتشاف و بهره برداری از معادن و تولید صنایع معدنی
۲ – تعیین اولویت های سرمایه گذاری بخش به تفکیک فعالیت و منطقه (آمایش صنعتی، معدنی و تجاری)

۳ – تکمیل طرح های نیمه تمام با اولویت طرح های بالای ۶۰% پیشرفت فیزیکی در بخش صنعت و معدن
۴ – ارتقاء سهم و نقش فعالیت های معدنی در تولید ناخالص داخلی
۵ – توسعه مطالعات ژئوفیزیک هوایی
۶ – توسعه اکتشافات معدنی
۷ – سیاست گذاری برای توسعه فعالیت های معدنی که باعث توازن و تکمیل در زنجیره ارزش می شوند
۸ – شفاف سازی و تکمیل زنجیره اطلاعات مورد نیاز فعالیت های معدنی (نقشه های زمین شناسی،پهنه های اکتشافی، ضوابط تعیین و دریافت حقوق دولتی، ضوابط و روش های واگذاری پهنه ها و معادن و …
اصلاح ساختار اکتشاف و استخراج معادن (بزرگ مقیاس شدن)
۹ – صلاح قوانین، ضوابط و مقررات بخش معدن در جهت تسهیل بهره برداری بهینه از معادن
تقویت ایمنی در بخش معدن
۱۰- پوشش نسبی ریسک در توسعه فعالیت های بخش به ویژه توسعه فعالیت های معدنی
وی هدایت تحقیقات مراکز R&D دانشگاهی به سمت تقاضای بخش صنعت، معدن و تجارت و توسعه و تکمیل زیرساخت های معدنی و جاده های دسترسی را از اهداف کلی خود در حوزه معدن و صنایع وابسته اعلام کرده است.