رشد تولید ۹ بخش معدنی در نخستین سال برنامه ششم مثبت بود

تهران- ایرنا- عملکرد واحدهای صنایع معدنی در نخستین سال اجرای برنامه ششم توسعه کشور (۱۳۹۶) نشان می دهد در ۹ بخش، رشد تولید از ۲.۱ تا ۲۱.۸ درصد مثبت بوده است.

بررسی خبرنگار اقتصادی ایرنا از جداول آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد تولید شمش فولاد، محصولات فولادی، شمش آلومینیوم، پودر آلومینا، سنگ آهن، کنسانتره زغالسنگ، کاشی، شیشه جام، ظروف شیشه ای، چینی بهداشتی در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۵ رشد کرد.
در مدت مورد بررسی اُفت تولید نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۵ در چهار بخش از صنایع معدنی در دامنه ۱.۵ تا ۱۶ درصد رقم خورد که کاتد مس، سیمان، ظروف شیشه ای و ظروف چینی را شامل می شود.

** محصولات فولادی
میزان تولید شمش فولاد در سال ۱۳۹۶ با رشد ۱۱ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۵ به ۲۰ میلیون و ۸۳۳.۳ هزار تن رسید.
تولید این محصول در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۸ میلیون و ۷۶۸.۵ هزار تن بود.
میزان تولید محصولات فولادی پارسال به رقم ۱۸ میلیون و ۷۹۱ هزار و ۸۰۰ تن رسید که در مقایسه با ۱۸ میلیون و ۱۵۱.۲ هزار تن عملکرد سال ۹۵ رشد ۳.۵ درصد به دست آمد.
شمش آلومینیوم تولیدی در سال ۹۶ به رقم ۳۵۱ هزار تن رسید که رشد ۳.۶ درصدی نسبت به ۳۳۸ هزار و ۸۰۰ تن عملکرد سال ۹۵ داشت.
پارسال ۲۴۰ هزار تن پودر آلومینا تولید شد که در مقایسه با ۲۳۵ هزار تن عملکرد سال ۹۵ رشد ۲.۱ درصدی داشت.

** سنگ آهن و زغالسنگ
بر پایه آمار مورد بررسی ۳۴ میلیون و ۴۷۶.۱ هزار تن سنگ آهن در سال ۹۶ استخراج شد که در مقایسه با ۳۱ میلیون و ۷۱۱ هزار و ۴۰۰ تن استخراج شده در سال ۹۵ رشد ۸.۷ درصدی را ثبت کرد.
پارسال یک میلیون و ۳۷۹ هزار تن کنسانتره زغالسنگ تولید شد.
این میزان نسبت به یک میلیون و ۲۳۲ هزار تن عملکرد سال ۹۵ رشد ۱۲ درصدی را نشان می دهد.

** کاشی و چینی بهداشتی
تولید کاشی در سال ۹۶ با دستیابی به رشد ۱۶.۹ درصدی نسبت به سال پیش از آن به ۳۷۲ میلیون و ۱۷۰.۴ هزار متر مربع رسید.
در سال ۹۵ تولید برابر با ۳۱۸ میلیون و ۲۸۷.۹ هزار متر مربع بود.
شیشه جام در سال ۹۶ با تولید ۹۸۲ هزار و ۳۰۰ تن، رشد ۱۸.۹ درصدی را نسبت به عملکرد سال پیش از آن رقم زد.
در آن سال ۸۲۶ هزار و یکصد تن شیشه جام تولید شد.
چینی بهداشتی آخرین قلم از تولیدات صنایع معدنی در سال ۹۶ بود که نسبت به ۹۵ رشد تولید ثبت کرد.
بر این اساس پارسال ۱۰۳ هزار و ۵۰۰ تن چینی بهداشتی تولید شد که در قیاس با عملکرد سال ۹۵ که ۸۵ هزار تن بود، ۲۱.۸ درصد رشد تولید را به ثبت رساند.

**افت تولید
جداول آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد که پارسال کاتد مس تولیدی به ۱۵۹ هزار و ۶۰۰ تن رسید که نسبت به عملکرد ۱۹۰ هزار و یکصد تن سال ۹۵ اُفت تولید ۱۶ درصدی را نشان می دهد.
علاوه بر این سیمان در بین کالاهایی جای گرفت که کاهش ناچیزی نسبت به عملکرد سال ۹۵ داشت.
برابر آمار مربوطه سال ۹۶ بالغ بر ۵۴ میلیون و ۷۱۹.۹ هزار تن تولید تحقق یافت، اما نسبت به ۵۵ میلیون و ۵۲۷ هزار و یکصد تن در سال ۹۵ به میزان ۱.۵ درصد اُفت نشان می دهد.
ظروف شیشه ای نیز پارسال کاهش ۱۰.۶ درصدی را نسبت به سال پیش از آن تجربه کرد.
در واقع سال ۹۶ تولید در این بخش به رقم ۴۱۲ هزار و یکصد تن رسید، در حالی که سال ۹۵ برابر با ۴۶۰ هزار و ۹۰۰ تن بود.
همچنین ظروف چینی هم با تولید ۴۶ هزار و ۶۰۰ تن اُفت ۲.۲ درصدی را در قیاس با سال ۹۵ تجربه کرد، زیرا در آن سال تولید ۴۷ هزار و ۷۰۰ تن ثبت شده بود.
به گزارش ایرنا، سال ۱۳۹۶ ارزش صادرات بخش معدن وصنایع معدنی به رقم ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسید که زنجیره فولاد، مس، روی و دیگر اقلام مربوطه از این موقعیت بهره مند شدند.